'Ruimte voor Morgen’ wint prijs voor beste communicatieactie van de overheid

16/11/2011     Algemeen nieuws         3657     0

Het departement Ruimtelijke Ordening (RO) van de Vlaamse overheid heeft de tweede Prijs voor Overheidscommunicatie van Kortom gewonnen. De prijs van Kortom, de vakvereniging van 750 Vlaamse overheidscommunicatoren, bekroont de campagne ‘Ruimte voor Morgen’ als beste communicatieactie van de overheid van 2011. De prijs werd uitgereikt op het Kortomcongres ‘Andere overheid, nieuwe communicatie’ in het provinciehuis van Vlaams-Brabant.

Met de campagne ‘Ruimte voor Morgen’ wilde het departement Ruimtelijke Ordening de burgers in een vroege fase betrekken bij een nieuw beleidsplan dat het huidige Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. Het nieuwe plan moet beter inspelen op belangrijke evoluties, zoals de vergrijzing, de bevolkingsgroei en klimaatverandering. Omdat de Vlamingen de dagelijkse gebruikers zijn van de ruimte in Vlaanderen, moeten zij van bij de start betrokken worden bij het nieuwe plan. Om het grote publiek te motiveren mee te denken over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘Ruimte voor Morgen’. Een brochure en passende beelden brachten de campagne onder de aandacht. Met 74 000 unieke bezoekers op één maand kende de campagnewebsite een enorm succes. Vooral de ‘ken jezelf’-test waarbij bezoekers te weten kwamen welke leefomgeving het best bij hen past, was heel populair. Daarnaast lieten ruim 2 000 mensen een idee achter op de ideeënmuur of schreven ze zich in om deel te nemen aan het brainstormevent.

‘Het succes van deze campagne is het resultaat van een creatieve, brede en sterk geïntegreerde aanpak die als voorbeeld of inspiratie kan dienen voor andere overheidsdiensten,’ meent Peter Triest, communicatieadviseur bij de Vlaamse overheid. ‘Het project toont aan dat je met frisse ideeën en een mix aan instrumenten ook minder spraakmakende thema’s ‘hot’ kan maken.’

Juryvoorzitter Johan Bresseleers deelt deze mening: ‘Het onderwerp is misschien niet heel sexy, maar iedereen heeft er wel een eigen mening over. Al was het maar omdat we er met zijn allen mee te maken hebben. Met het project ‘Ruimte voor Morgen’ bevordert de Vlaamse overheid de participatie van burgers. Ze worden vooraf bij de beleidsvoering betrokken en kunnen suggesties geven.’

De juryvoorzitter spreekt ook vol lof over de gehanteerde communicatieaanpak: ‘De campagne bestaat uit een evenwichtige mix van communicatie-instrumenten. Zowel offline als online worden traditionele en nieuwe kanalen ingezet. Het is een mooi voorbeeld van een creatieve communicatie die deel uitmaakt van het te voeren beleid en een inspiratie kan zijn voor andere overheden op eender welk bestuursniveau.’

Wil meer weten over het winnende project? http://www.ruimtevoormorgen.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!