V-ICT-OR luisterde naar Tof Thissen (KING) over de faciliterende rol van nieuwe technologie

14/12/2011     Algemeen nieuws         4311     0

Vertrek vanuit de vraag, niet vanuit de technologie

Burgers en bedrijven willen hun zaken met de overheid goed en makkelijk kunnen regelen. Mobiele technologie en cloud computing kunnen daarbij helpen. Ook kan de technologie de samenwerking tussen overheden bevorderen. "Maar", zegt Tof Thissen, directeur van het gerenommeerde Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), "we moeten altijd vertrekken vanuit de vraag, niet vanuit de technologie of vanuit de systemen van wet en regelgeving".

Tof Thissen: "Als lokale overheid moeten wij inspelen op de actuele vragen van mensen en bedrijven. Dat moet ons uitgangspunt zijn. Wetten en systemen kunnen faciliteren, maar de mens zou altijd het uitgangspunt moeten zijn. Door de opkomst van mobiele technologie kunnen mensen nu zelf bepalen waar, waarover en wanneer ze het gesprek willen voeren. Dat is goed. We moeten als overheid vertrekken vanuit hun vragen, vanuit de problemen waar bedrijven en burgers mee kampen. Onze keten van systemen moet daarop ingesteld worden, op de vragen van mensen. Ze moet laten zien dat mensen meetellen in de samenleving."

 

 

 

 

"Gemeenten vinden bij ons kennis en oplossingen om hun elektronische dienstverlening te verbeteren." Tof Thissen 

 

  

Mobiele apps van de overheid

Een voorbeeld zijn de Nederlandse apps voor smartphones als Buiten Beter en Verbeterdebuurt. Hiermee kunnen burgers in Nederland een probleem in de openbare ruimte melden door een foto door te sturen naar hun gemeente. Ook in andere landen zetten overheden apps in. In de Verenigde Staten heeft de overheid ondertussen zelfs een eigen app store (http://apps.usa.gov/). Tof Thissen: "Burgers verwachten dat de overheid, en zeker ook de gemeente als de nabije overheid, hen helpt in het oplossen van problemen die zij ervaren: in de wijk, op school, op de arbeidsmarkt, … Maar verwachtingsmanagement is hier wel een belangrijk aandachtspunt. Het is niet omdat je een fotootje neemt met je telefoon, dat je ook meteen gelijk moet krijgen. We zijn een democratie. We wegen waarden en verlangens af en moeten de zwakken en kwetsbaren in de samenleving een stem geven. De technologie is ondersteunend en moet wederzijds respect tussen overheid en burger bevorderen."

Delen van applicaties, platformen en infrastructuurdiensten

Een gemeente die de meldingen van een burger via een mobiele app ontvangt, moet daar zijn organisatie, processen en informatievoorziening op inrichten. Tof Thissen: "Vanuit KING helpen wij gemeenten op dit vlak, onder meer door het aanbieden van standaarden voor werkprocessen en berichtenverkeer. Gemeenten vinden bij ons kennis en oplossingen om hun elektronische dienstverlening te verbeteren. Verder zien we dat gemeenten elkaar meer en meer onderling opzoeken om samen te zorgen voor een professionele ICT-functie. Dat is goed, want het unieke en autonome karakter van een gemeente wordt niet gevormd door ICT, terwijl de ICT-verschillen tussen gemeenten op dit moment groot zijn." KING moedigt het gezamenlijk gebruik van applicaties, platformen en infrastructuurdiensten via shared service centers aan. Shared service centers zijn een vorm van cloud computing, maar de betaling van de diensten, de opslag en de beveiliging zijn specifiek aan de noden van de gemeenten aangepast. KING ziet de IT-omgeving van gemeenten in de toekomst evolueren naar een hybride landschap met publieke clouds en SaaS-diensten in shared service centers, voor de primaire processen van de gemeenten.

Besparingen

De afgelopen jaren investeerde Nederland sterk in het ontwikkelen van de basisinfrastructuur voor de communicatie tussen overheden onderling en tussen overheid en burgers en bedrijven. De komende jaren wil men het gebruik van de voorzieningen op grote schaal ingang doen vinden. Niet alleen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, maar ook omdat het financieel loont. Thissen: "Er zijn door het inzetten van de nieuwe technologieën aanzienlijke besparingen te halen. Onze schatting is dat het Rijk jaarlijks 123 miljoen euro kan besparen. Voor gemeenten gaat het om een bedrag van 125 miljoen euro per jaar."

Shared service centers in Nederland

In Nederland werken heel wat gemeenten in een shared service center met elkaar samen. Een shared serice center is een vorm van cloud computing: de toegang verloopt via breedband, het opzet is schaalbaar en de middelen worden gedeeld. In tegenstelling tot de 'traditionele' cloud wordt in een shared service center echter niet volgens gebruik betaalt, omdat die werkwijze niet goed past bij de manier waarop gemeenten met budgetten omgaan. Ook is het afnemen en stoppen van diensten strikter geregeld en is de beveiliging en de opslag aangepast aan de gemeentelijke noden.

Meer informatie: Slim samenwerken aan ICT: Cloud computing en shared service centra.

Over de geïnterviewde:

  • Tof Thissen is directeur van KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij is tevens lid van de fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer. Hij sprak op 17 november op Manage IT 2011, het congres over het Nieuwe Werken van de Vlaamse ICT Organisatie dat door Telenet werd gesponsord.

Meer informatie:

 Bron: 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!