Vlaamse overheid wil een vereniging voor ICT-personeel (Vlaamse Smals)

24/12/2011     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock     4698     1

De Vlaamse Regering richt een Vereniging voor ICT-personeel op en keurt daarvoor principieel het voorontwerp van decreet goed dat dit regelt. Bedoeling is de Vlaamse overheid langs de vraagzijde te versterken om een kwaliteitsvolle ICT-werking te garanderen. Daarvoor wordt de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel opgericht als een privaatrechtelijk vormgegeven EVA, meer bepaald een vzw. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en van de Raad van State.

In het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid ambieert het sleutelproject ‘Nuttige rationalisatie voor een klantgedreven ICT’ om ICT als strategisch instrument in te zetten voor het verbeteren van de dienstverlening.Om binnen de Vlaamse overheid de kritische ICT-expertise in huis te houden en om sterker te staan tegenover externe partners, zal een vereniging voor ICT-personeel worden opgericht.

Deze vereniging, waar publiekrechtelijke entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen kunnen toetreden, zal ICT-personeel ter beschikking stellen aan haar leden.


Het gaat hier over wat in de wandelgangen vaak een Vlaamse "SMALS" werd genoemd. SMALS is de vzw die ICT-diensten voor o.a. de Kruispuntbank Sociale Zekerheid uitvoert. Ruimer gezien kadert dit wellicht in het concept van bv. raamcontracten die ook openstaan voor lokale besturen.
Zie: Vlaamse overheid

Deel deze post:

Reacties (1)

  1. Sven Willemen @ 27/12/2011 14:04

    "Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel" is een behoorlijk ruime notie. Ben benieuwd hoe en welke activiteiten zich zullen ontplooien

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!