V-ICT-OR tussen de lakens met VERA

13/01/2012     KPLO         3579     0

De Vlaamse ict-organisatie voor lokale besturen V-ICT-OR en het Vlaams-Brabants steunpunt voor ict VERA hebben de handen in elkaar geslagen. Doel is hun kennis te delen om lokale en regionale ict-samenwerkingsverbanden op te zetten. 

"We deden allebei al iets vergelijkbaars. V-ICT-OR was sinds 2010 al bezig met het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden, iets wat VERA al specifiek in de provincie van Vlaams-Brabant deed", vertelt Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR. 

"Doel was om ict-synergieën te zoeken tussen buurgemeenten in regio's die van oudsher al een geheel vormen, zoals pakweg het Meetjesland of het Pajottenland." Freddy Deprez, algemeen directeur van VERA, vult aan: "Wij noemen dat de 'virtuele centrumsteden': breng 7 gemeenten met zo'n 15.000 inwoners samen en je creëert op ict-vlak een centrumstad. Dat zorgt voor mogelijkheden voor ict-projecten en aankoopinitiatieven. En we ondersteunen de gemeenten ook met personeel en volgen mee projecten op.” 

In de samenwerking, die ook openstaat voor andere lokale ict-steunpunten, is het doel vooral om een gezamenlijke visie en een instrumentarium uit te werken voor zulke lokale ict-samenwerkingen.

"Wij vinden bijvoorbeeld dat i-Scan die de Hogeschool Gent uitvoert van de ict-toestand bij gemeenten aan vernieuwing toe is", zegt Van der Stock. "Misschien kunnen we zelf een goed instrument creëren - kijk bijvoorbeeld naar de 'nulmeting' die VERA uitvoert bij gemeenten - om daarmee tot tastbare projecten te kunnen komen."

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!