Vlaamse overheid en Stad Gent leiden Europees project “Citadel on the Move”

01/02/2012     Algemeen nieuws, OSLO en Open Data         4748     0

Op 1 februari 2012 vindt in Gent de startvergadering plaats van “Citadel on the Move”. Het is een Europees project dat alle gemeenten kan helpen. Dit project wil het namelijk gemakkelijker maken om Open Data te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele applicaties. Op dit moment zijn de vaak nog schaarse “Open data” moeilijk toegankelijk en bruikbaar voor ICT-ontwikkelaars. Laat staan dat burgers er zelf vlot mee aan de slag kunnen.

“Citadel on the Move” wil dit verhelpen door:

  • Standaarden af te spreken die het mogelijk maken voor gemeenten om vlot hun data te ontsluiten in bruikbare, uitwisselbare formaten
  • Een gebruiksvriendelijk sjabloon te ontwikkelen waardoor burgers zelf mobiele applicaties kunnen bouwen die in heel Europa kunnen gebruikt en gedeeld worden.

Gemeenten staan als overheidsniveau het dichtst bij burgers en ondernemingen, en staan in voor heel wat dienstverlening. Maar ondanks talrijke beleidsdocumenten en handboeken over e-government op lokaal niveau en “Smart Cities”, krijgen deze concepten al te vaak geen of onvoldoende uitvoering in de realiteit van elke dag. De kleinere gemeenten vinden het vooral moeilijk om innovatieve ICT-projecten uit te voeren om echt “slimmer” te gaan werken.

Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Bestuurszaken: “Dit initiatief past perfect in het open data-en het lokaal e-government beleid van de Vlaamse overheid. Mijn conceptnota die vorig jaar door de Vlaamse regering goedgekeurd werd, stelt Open Data als de norm binnen de Vlaamse overheid. Hogere transparantie, hogere efficiëntie en innovatie zijn de drie belangrijkste doelstellingen waarom de Vlaamse regering een voortrekkersrol wil spelen in het verhaal van Open Data. Studies wijzen uit dat het hergebruik van publieke informatie belangrijk is voor onze economie. Voor ons land gaat het volgens een Duitse studie van Micus over een bedrag van ongeveer 875 miljoen euro.”

In december 2010 werd in Gent het ondertussen in Europa breed gedragen “Citadel Statement” gelanceerd. Het wordt gesteund door 64 organisaties die meer dan 200 steden over vijf continenten vertegenwoordigen. Een van de principes was dat door het bouwen van “Shared Services” je kan vermijden dat elke gemeente afzonderlijk moet investeren in nieuwe toepassingen. Het is veel efficiënter een toepassing één keer te ontwikkelen en vervolgens open te delen met alle overheden.

In die geest zal “Citadel on the Move” belangrijke organisaties van gemeenten samenbrengen met Europese Living Lab deskundigen, technologisch experten en KMO’s. De steden Manchester, Issy-les-Moulineaux, Athene en Gent zijn de vier pilootsteden in het project.

Tegenwoordig zijn smartphones wijd verspreid in Europa en dit is een opportuniteit om het probleem van digitale uitsluiting aan te pakken. Het aantal bezitters van GSM’s is aanzienlijk groter dan mensen met een computer. De bijna alomtegenwoordige mobiele toegang voorziet Europese burgers via hun mobieltje van snelle draadloze toegang tot het Internet. En dit maakt het mogelijk om toegang te hebben tot eender welke dienstverlening waar dan ook. Tegelijk laten sociale media en de Open Data beweging toe om het enorme innovatiepotentieel van burgers te benutten. Zo kunnen zij zelf de vormen van lokale dienstverlening ontwerpen en ontwikkelen, die zij nuttig en nodig achten.

Breed toepasbaar

“Citadel on the Move” maakt een reeks mobiele applicaties, die de data die een gemeente aan inwoners of toeristen wil bezorgen, vlot toegankelijk. Het kan volstaan om een enkele applicatie te installeren om in eender welke gemeente in Europa gelijkaardige data te kunnen consulteren. Zo zal je met dit soort applicaties vlot toeristische informatie, tabellen van openbaar vervoer, trajecten van fietspaden, parkeerplaatsen e.d. kunnen vinden waar je je ook bevindt. Dit soort toepassingen bestaat al in enkele steden, met “Citadel on the Move” komt die technologie binnen handbereik van elke gemeente in Europa.

Organisatoren

De coördinator van het project is CORVE, de e-government cel in de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB). Deze Vlaamse overheidsorganisatie ondersteunt alle organisaties van de Vlaamse overheid door het aanbieden van ICT- en e-governmentdiensten, -producten en -advies, om bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel. 

De pilootsteden die de eerste applicaties zullen bouwen zijn Manchester, Issy-les-Moulineaux (een voorstad van Parijs), Athene en Gent. Gent neemt binnen dit project de coördinatie van de pilootinitiatieven in de verschillende steden op zich.

De andere partners die instaan voor coördinatie, technische expertise en zeer belangrijk, het beleidsmatig vertalen en promoten van deze innovatieve ideeën zijn:

1.     Vlaamse overheid, CORVE, België  (Coördinator)

2.     IS-Practice, België

3.     IntrasoftInternational, Luxemburg

4.     Alfamicro-Sistemas De Computadores, Portugal

5.     Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie IBBT, België

6.     Items International, Frankrijk

7.     Aston University, Verenigd Koninkrijk

8.     FondationEuractiv, België

9.     Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR, België

10. Les Maires Du Monde Pour Le Global Cities Dialogue Sur La Société De L'information 

Voor meer informatie

http://www.corve.be/citadel/statement_nl.php

http://www.corve.be/citadel/index.php (Engelstalige site)


Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!