Business Intelligence voor lokale besturen? Automatisering van managementrapporten!

17/02/2012     Algemeen nieuws         5234     0

V-ICT-OR vzw zal, in samenwerking met de BICC (Lessius Hogeschool), in het kader van het 3xI project, een pilootproject opzetten dat gericht is op de automatisering van beleidsinformatie/managementrapporten. De bedoeling van het pilootproject is aantonen dat het automatiseren van managementrapporten haalbaar is en een grote meerwaarde zou betekenen voor lokale besturen. Denk maar bijvoorbeeld aan de tijdswinst die het kan opleveren en  de belangrijke beleidsinformatie die maandelijks i.p.v. jaarlijks zou kunnen worden aangereikt aan de beslissingsnemers uit lokale besturen.

Dit project omvat dus het automatisch verzamelen en combineren van informatie over burgers, bedrijven, beslissingsprocessen en financiële trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen. Lokale besturen beschikken namelijk over ontzettend veel informatie over de werking en dienstverlening naar hun klanten (burgers, bedrijven en verenigingen). Maar deze data is verspreid over de organisatie en vaak verouderd. Hogere overheden beschikken eveneens over authentieke gegevensbronnen met waardevolle informatie over burgers en bedrijven. Als we deze gegevens automatisch zouden kunnen samenbrengen om hieruit nuttige indicatoren voor het beleid te puren, zou dit een enorme stap vooruit zijn.

Afgelopen week kwamen een aantal afgevaardigden uit lokale besturen, de Lessius Hogeschool, V-ICT-OR en CORVE samen in het gemeentehuis van Aalter om een eerste overleg te houden over dit project.

Initieel zal er uiteraard wel maar met een beperkt aantal kengetallen automatisch beschikbaar gemaakt worden. Heb je een goed idee omtrent welke indicatoren of KPI de lokale besturen zouden wakker schudden? Suggesties zijn altijd welkom bij projecten@v-ict-or.be.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!