Opendataforum.eu - het kennisportaal van, voor en door alle overheden

21/02/2012     Algemeen nieuws en Open Data         3690     0

In december 2010 organiseerde de Vlaamse minister van Bestuurszaken de ViA (Vlaanderen in Actie) rondetafel i-Vlaanderen met als onderwerp “Open overheid en ICT”. Centraal stond de vraag naar de wijze waarop de overheid meer open, participatief en transparant kan handelen en hoe ICT hiertoe een bijdrage kan leveren. Deelnemers waren burgers, bedrijven, het middenveld en ambtenaren. Eén van de belangrijkste conclusies was dat de deelnemers zeer sterk vragende partij waren om meer overheidsdata open te maken.

De huidige beleidscontext bij de Vlaamse overheid schept duidelijke mogelijkheden om als overheid met open data aan de slag te gaan, zowel binnen internationale als nationale en regionale context.

In deze context zijn verder twee gerelateerde initiatieven ook belangrijk:

  • de conceptnota van 13 juli 2011, met betrekking tot het open databeleid bij de Vlaamse overheid, waarin gesteld wordt dat de huidige beleidscontext duidelijke mogelijkheden schept om als overheid met open data aan de slag te gaan, zowel binnen internationale als nationale en regionale context;
  • het “Citadel on the Move”, een Europees project dat het gemakkelijker wil maken om “Open Data” te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele applicaties.

Naar aanleiding van deze conclusies en genoemde initiatieven werd er, in samenwerking met V-ICT-OR:

  • onderzocht hoe, in samenwerking met de verschillende overheden, binnen en buiten Vlaanderen, de eerste stappen richting open data kunnen gezet worden;
  • een overheidsbreed collaboratief- kennisplatform rond het thema “Open Data” geïnitieerd.

Het kennisplatform http://www.opendataforum.eu  is sinds een paar weken in de lucht en wordt druk bezocht. Wij willen u uitnodigen u te registreren op dit forum en mee het debat rond “Open Data” en aanverwante mee te sturen en vorm te geven.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!