V-ICT-OR Kennisdag Open Source (13 maart)

21/02/2012     Algemeen nieuws         3792     0

Open Source oplossingen worden binnen gemeenten, OCMW's en politiezone's meer en meer ingezet. En al lang niet meer alleen om kostenbesparende redenen: stabiliteit, veiligheid, interoperabiliteit en het “op maat configureren” van de oplossingen zijn even belangrijke argumenten om voor deze oplossingen te kiezen. 

Open source is zeker niet gratis maar baseert zich op het “service  model”: er wordt vergoed voor geleverde prestaties, niet volgens licenties. Beide modellen kunnen perfect naast mekaar bestaan. Het ene model sluit het andere niet uit. De keuze is aan de klant, het lokale bestuur, welk model of combinatie van modellen het beste voor hem is geschikt.

De intellectuele eigendom van de open source ontwikkelingen blijven bij het lokale bestuur zodat de oplossingen makkelijk kunnen gedeeld worden met andere openbare besturen.

V-ICT-OR wil in die kennisdeling een faciliterende rol spelen en de lokale besturen aanmoedigen om hier rond samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

We nodigen iedereen dan ook uit op onze kennisdag van dinsdag 13 maart vanaf 13u in het Kasteel van Schoten. Er worden vijf sessies voorzien. Afsluitend wordt ruim de gelegenheid geboden om te netwerken en kennis informeel te delen.

Wil je meer weten? Klik hier om het programma te raadplegen of je in te schrijven! Deelname is gratis, vooraf inschrijven verplicht.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!