Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Studiedag HisGIS – Erfgoedontsluiting 2020 – 22 juni

22/02/2012

Op 22 juni zal in Sint-Niklaas de Studiedag “HisGIS – Erfgoedontsluiting 2020” plaatsvinden, dit is een studiedag omtrent Historische Georgrafische InformatieSystemen (HisGIS). Deze studiedag wordt georganiseerd door de Stad Sint-Niklaas, in samenwerking met o.a. V-ICT-OR vzw.

Uitgangspunt van deze studiedag is de (groeiende) nood bij erfgoedontsluiters (musea, bibliotheken, archieven) om digitale tools te gebruiken om een betere doorstroming van informatie te verkrijgen, beter verbanden te kunnen leggen, beleidsmatig “meer” te betekenen en info ter beschikking te kunnen stellen met een bepaalde economische meerwaarde (cultuurtoerisme, educatie – al dan niet in zeer schoolse context).

Bij de huidige GIS toepassingen staat de stedenbouwkundige context normaal voorop maar met degelijke beheersinstrumenten kunnen veel meer informatielagen toegevoegd worden. Meestal wordt er dan gedacht aan extra stedenbouwkundige informatie of aan de historische content van oude kaarten om een historische visualisering te realiseren, maar in feite zijn daar veel meer gebruiks- en ontsluitingsmogelijkheden mogelijk. Denk onder andere maar aan de link naar beschermde of beschermingswaardige gebouwen en landschappen, archeologische relictzones, de cultuurtoeristische ontsluiting in musea, bezoekerscentra en bibliotheken, de educatieve verwerking in scholen, etc. Het is dus duidelijk dat GIS nog vele onontgonnen mogelijkheden biedt aan gemeenten en steden, bij de implementatie van dergelijke functies zullen de collega’s van de gemeentelijke ICT dienst onontbeerlijk zijn. 

Deze studiedag wil een aantal problemen aankaarten en een multidisciplinaire samenwerking stimuleren om tot een optimale gebruiksvriendelijke en gelaagde HisGIS systematiek te komen met een veelheid aan gebruiksopties. Hou deze dag alvast vrij in je agenda, het uitgewerkte programma volgt later!