"The wonderful world of ICT in government" op Linkedin

22/02/2012     Algemeen nieuws en KPLO         3533     0

Op 18 februari ging op linkedin de nieuwe groep 'The wonderful world of ICT in government' van start. De Vlaamse overheid en V-ICT-OR vzw staan achter dit initiatief. Het richt zich tot overheidspersoneel van Belgische overheden (lokaal, regionaal, federaal) die ervaring, toekomstplannen en projectinformatie willen uitwisselen.

Daarmee wil de groep een extra kanaal ter beschikking stellen aan de overheden om rond hun ICT-uitdagingen te netwerken. De groep is gesloten en borgt daarmee dat er enkel overheidsmedewerkers deelnemen. Aan de hand van het linkedin-profiel van de (kandidaat-) leden, wordt gecheckt of aan deze voorwaarde voldaan is. De bedoeling is dat er vrijblijvend onder elkaar ideeën en ervaringen uitgewisseld kunnen worden, zonder dat er commerciële belangen interfereren. Consultants worden dus geweerd. Rond specifieke topics worden subgroepen voorzien. Voorstellen tot subgroepen kunnen op de site kenbaar gemaakt worden of aan de beheerder van de groep: Marijke Verhavert, Vlaamse overheid, departement Bestuurszaken. Onder meer het ICT-netwerk van de Vlaamse overheid zal hier actief kennisdeling organiseren. De hoop is dat deze groep kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats tussen alle overheden rond ICT. 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!