Voorzitter V-ICT-OR krijgt het voorzitterschap over LOLA

24/02/2012     Algemeen nieuws         3555     0

1 februari werd ‘Citadel on the move’ gelanceerd, een project over open data en hun toepassingen bij lokale besturen. In de rand vergaderden ook de Europese LOLA partners (Linked Organization for Local Authorities). Vertegenwoordigers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en ons land beslisten de organisatie een formeler karakter te geven en meer samen naar buiten te treden. In eerste instantie wordt ingezet op de lobby bij de hogere overheidsinstanties, denk aan Europa, maar ook bij lokale politici die begaan zijn met en streven naar meer efficiënte overheden door de inzet van ICT en een correct informatiemanagement.

Het bestuur van LOLA bestaat uit 2 Nederlanders, 2 Zweden, 3 Belgen en 1 vertegenwoordiger uit het VK. De “board” legt het voorzitterschap in de schoot van V-ICT-OR, met name bij Eddy Van der Stock wegens zijn niet aflatende inzet voor deze internationale samenwerking. De overige leden van de raad van bestuur zijn:

  • Christian Bonfre (Zweden)
  • Thörbjorn Larsson (Zweden)
  • Louis Massage (België)
  • Ivan Stuer (België)
  • Arend Van Beek (Nederland)
  • Antoinette Van Leeuw (Nederland)
  • Martin Ferguson (UK) 

Met een strategisch actieplan om de steden en gemeenten te ondersteunen en te coachen via de diverse zusterorganisaties per participerend land, wil LOLA ook Europese projecten opzetten. Een eerste project ‘ Citadel on the move’ werd op 1 februari 2011 officieel opgestart in Gent. De Vlaamse overheid coördineert. Op het startcongres gaven enkele internationale experts hun visie over hoe lokaal e-government kan en moet versterkt worden. Tal van organisaties en bedrijven staan achter dit uitgangspunt en participeren in deze Europese context voor gemeentelijk e-government. V-ICT-OR zal de resultaten uitdragen naar de lokale besturen in ons land.

Eddy Van der Stock is ambitieus wat betreft LOLA: “Het is hoe dan ook de bedoeling om – eens de Europese organisatie een definitief karakter kent – onze collega’s van de andere continenten te betrekken. Vorig jaar werd hieromtrent reeds een principeakkoord vastgelegd tijdens het internationaal congres in Santa Fe – New Mexico. Het is en blijft een enorme uitdaging om dit alles op punt te zetten, waar ik graag mijn schouders onder zet.” Op het internationale LOLA-congres in Nederland eind november worden de eerste resultaten gepresenteerd. “Laat de internationale benchmarks en andere projecten maar komen…”

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!