Eerste bijeenkomst VIAG & V-ICT-OR - Met ICT de crisis overwinnen

13/06/2012     Algemeen nieuws         3980     0

VIAG organiseert, in samenwerking V-ICT-OR, een eerste workshop op 14 juni om inhoud te geven aan de publicatie "Met ICT de crisis overwinnen". Deze publicatie wordt gepresenteerd op het jaarlijkse VIAG congres (5 november) en het jaarlijkse V-ICT-OR congres (6 december 2012).

De publicatie heeft als doel om de verbinding te leggen tussen de maatschappelijke vraagstukken c.q. politieke prioriteiten en ICT enerzijds en tevens de vertaling maken van beleid naar praktische oplossingen. 
 
Op hoofdlijnen ziet het traject, om te komen tot de publicatie, er als volgt uit:
  1. Probleem analyse: waar liggen de financiële problemen vanuit de optiek van bestuurders en directies en trends en ontwikkelingen
  2. Prioritering van de problemen waar ICT de grootste bijdrage kan leveren
  3. Brainstorm over ICT-maatregelen en oplossingen (divergeren)
  4. Analyse maatregelen (convergeren) via opstellen business case en kostenanalyse
  5. Vertaling naar praktische projecten
Het eerste 2 punten worden op 14 juni door de klankbordgroep tijdens een workshop geanalyseerd. Hiertoe worden diverse documenten en filmpjes bekeken:
en verder :
Bent u VIAG-of V-ICT-OR- lid en heeft u interesse om deel te nemen, aarzel niet om contact op te nemen.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!