Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De e-gov stuurgroep buigt zich over de pijnpunten

19/06/2012

Het debat over het afstemmen van de e-government strategie van de Vlaamse Overheid op de lokale besturen is niet nieuw. De pijnpunten situeren zich ondermeer op het vlak van initiatieven op Vlaams niveau die niet of te weinig afgestemd zijn op organisatorische, budgettaire  en technische mogelijkheden van lokale besturen. De Coördinatiecel Vlaams e-government heeft in deze belangrijke inspanningen geleverd om deze afstemming te verbeteren. Om de samenwerking tussen de Vlaamse overheid (en de betrokken administraties) en lokale vertegenwoordigers (V-ICT-OR, ECG, KORTOM, VVOS en VLO) nog te versterken werd er eind vorig jaar de e-gov stuurgroep opgericht.

Deze stuurgroep komt binnenkort weer samen en levert verhoogde inspanningen om (a) tot een gedeelde visie te komen, (b) alle projecten op elkaar af te stemmen, (c) tot de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen en standaarden te komen,  die moeten leiden tot een rationalisering van de softwarearchitectuur bij lokale besturen (kruispuntbanken, netwerkdiensten, informatieportalen), (d) tot een gedeeld platform voor intra- en interbestuurlijk gegevensverkeer, die de verschillende authentieke bronnen op elkaar afstemt, te komen, (e) lokale besturen aan te moedigen om de omschakeling te maken van IT naar strategisch informatiemanagement, etc.