Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het OSLO-project gaat de inventarisatie fase in

19/06/2012

Het OSLO-project, dat open standaarden zal definiëren voor lokale overheden, gaat de eerste fase in. Dit project is noodzakelijk voor lokale besturen omdat het uitwisselen van gegevens tussen verschillende diensten en overheden nog steeds zeer moeilijk verloopt ten gevolge van het gebrek aan datastandaarden. Dit project, onder vleugels van V-ICT-OR vzw, zal daar verandering in brengen.

Het objectief van het project “Open Data” is tweeledig: (1) Een generiek datakader /een open standaard ontwikkelen en (2) Deze gedefinieerde standaarden laten bekrachtigen, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het e-gov decreet. De implementatie van een dergelijk generiek datakader zal zorgen voor zowel een vlotter interbestuurlijk gegevensverkeer tussen de besturen (koppeling met authentieke bronnen) en als een vlotter intrabestuurlijk gegevensverkeer binnen een bestuur (tussen de verschillende toepassingen).

Momenteel is de inventarisatie fase begonnen. In deze fase worden de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datavormen, waarmee lokale overheden momenteel werken, geïnventariseerd. Daarna zal gekeken worden welke vereenvoudigingen en welke noodzakelijke verrijkingen kunnen worden doorgevoerd, zodat de te creëren datastandaard werkbaar is voor alle lokale besturen en rekening houdt met mogelijke uitbreidingen in de nabije toekomst. Na de inventarisatie en analyse zal er, in overleg met lokale overheden, de betrokken leveranciers en de Vlaamse Overheid, een effectieve datastandaard opgesteld worden.