V-ICT-OR Manage IT valt dit jaar op 6 december 2012

19/06/2012     Algemeen nieuws en ManageIT         3504     0

Op 6 december vindt het najaarscongres van de Vlaamse ICT Organisatie plaats. Thema dit jaar is  ”met ICT de crisis overwinnen”. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

Gemeenten moeten bezuinigen. Maar tegelijkertijd moeten ze investeren in ICT om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen op terrein van dienstverlening en e-government. Hoe kunnen ze dit doen? De laatste jaren is de focus naar buiten gelegd, van interne processen naar dienstverlening aan de burger. Denk hierbij o.a. aan de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC), Citadel on the move, de Europese Geografische Data- Infrastructuur, open standaarden lokale overheden (OSLO), Magda-diensten enz. De Vlaamse overheid stimuleert dit door de vele projecten die door het Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) worden geïnitieerd. Deze focus op dienstverlening vergt investeringen in ICT. Uiteindelijk zullen de kosten dalen, doordat processen efficiënter worden uitgevoerd. Bezuinigen met ICT dus.

Naast inspirerende plenaire sprekers zal er een twaalftal parallelsessies worden aangeboden aan de congresdeelnemers waarin een verdere verdieping op dit thema zal plaatsvinden. De leveranciersmarkt is dé centrale ontmoetingsplek en biedt de deelnemers de mogelijkheid om bij u nadere informatie en advies te halen.

De locatie voor Manage IT 2012 zal Het Godshuis te Sint-Laureins / Eeklo zijn. Binnenkort treft u meer informatie aan op www.v-ict-or.be.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!