De FOD Economie lanceert online mediation platform “Belmed”

02/07/2012     Algemeen nieuws         4992     0

Belmed is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan de consumenten en de ondernemingen. Via Belmed kunnen consumentengeschillen buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

Waar gaat het over?

Een handelstransactie tussen een consument en een onderneming verloopt meestal zonder problemen. Maar in sommige gevallen loopt niet alles zoals gepland (niet-conforme producten, vertraagde levering, verkeerde factuur …). In dat geval moet de andere partij daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden. Soms volstaat een bezoekje ter plaatse of een telefoontje om het probleem in der minne te regelen.

Maar wanneer een dialoog onmogelijk blijkt, moet u iets anders ondernemen. Het kan nuttig zijn een ingebrekestelling te versturen per aangetekende brief. Als hier geen reactie op komt, heeft u te maken met een consumentengeschil. Om dat te regelen stelt de FOD Economie voor een beroep te doen op een derde die een procedure kan voeren om het probleem op een alternatieve manier op te lossen. In dat kader heeft de FOD Economie de onlinedienst Belmed opgericht.

Nadat u verschillende vragen heeft beantwoord en u online bent ingelogd, maakt Belmed uw dossier over aan een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale bemiddelaar. Hij deelt aan de partijen de verschillende vormen van minnelijke schikking mee en treedt op als raadgever om het geschil te vermijden of op te lossen.

Meer informatie over Belmed

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!