Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kennis delen is goed bestuur

02/07/2012
De Kennisdag van V-ICT-OR vzw, de Vlaamse ICT Organisatie, ging van start met zes sprekers die hun ervaringen met samenwerken rijkelijk deelden. Uit hun verhalen bleek telkens weer dat kennis delen alleen maar voordelen biedt. Een goede uitvoering blijft de grote uitdaging. Hun ervaringen leren dat samenwerking noodzakelijk is, kennisdeling essentieel en vertrouwen onmisbaar. En daar knelt nog vaak het schoentje: nogal wat managers staan sceptisch tegenover het delen van kennis.

De trends in onze maatschappij vragen echter om actie: technologieën en verwachtingen binnen organisaties veranderen snel. Via gemeenschappelijke platformen kunnen ideeën opborrelen en verder uitgewerkt worden. Kennisbeheer gaat daardoor niet langer om het beheersen van kennis alleen, maar ook om het beheren van kennisgemeenschappen. Wat u zou moeten onthouden:

Peter Crombecq, directeur van Digipolis: “Omdat we voortdurend nood hebben aan goede ideeën en onmiddellijke informatie, zijn we gestart met Yammer als kennisplatform. Zo ontdekten we verborgen kennis bij onze medewerkers. Nieuwe technologieën en organisatiestructuren veranderen de werkomgevingen. We moeten dus radicale veranderingen doorvoeren.”

Ingrid Van den Berghe, directeur van het Nationaal Geografisch Instituut: “Om bijvoorbeeld tot gelijke standaarden te komen, moet je kennis delen en organiseren. Wij werken al jaren samen met andere Europese geografische instituten. Nu willen we evolueren van een netwerkmodel naar gemeenschappelijke databases en multidisciplinaire teams.”

Volksvertegenwoordiger Peter De Decker: “Kennisdeling is noodzakelijk want samenwerking tussen overheden is gewoon goed bestuur.”

Jan Braeckman, directeur van BIBnet: “Bibliotheken die aangesloten zijn op de digitale bibliotheek kunnen meer informatie bieden. Via de digitale bibliotheek creëerden we een zoekomgeving voor alle bibliotheekcollecties. Via portalen zorgen we voor inhoudelijke kennisdeling, wat de professionaliteit verhoogt.”

Jo de Clerq, ICT Schepen van de Gemeente Herent: “Kennisdeling kun je ook fysiek organiseren, het gaat niet alleen om computers en het internet. Ons gemeentebestuur besloot om met het OCMW, de bibliotheek en de politiezones Herent en Kortenberg te verhuizen naar één locatie. Onze diensten samenvoegen was niet zo eenvoudig, maar we leren veel meer van elkaar en bieden onze burgers alle kennis op één plaats.”

Danielle Jacobs, directeur van BELTUG: “Onze organisatie heeft als doel om onze leden te laten samenwerken. Sinds we interactieve infosessies organiseren, groeien we zeer sterk. Mensen zoeken voortdurend informatie en bij ons kunnen ze kennis vanuit verschillende hoeken delen.” 

Wie de presentaties van de kennisdag wil raadplegen, kan deze hier raadplegen.
Wie nog eens het programma erop na wil slaan, moet hier zijn.
Wie de foto’s van de kennisdag wil nakijken, kan hier terecht.

Deze kennisdag werd georganiseerd in het kader van het KPLO-project. De afgelopen vier jaar heeft dit project de grenzen afgetast van wat kennisdeling kan en vermag. KPLO staat voor Kennisplatform Lokale Overheden en is een samenwerkingsverband tussen V-ICT-OR, VVSG, ICMS, Deloitte en wordt gesubsidieerd door EFRO en het Agentschap Ondernemen. We hebben kennismanagement getest en gewogen, de band tussen offline en online kennisdeling verkend. We hebben meer dan 15 regionale kennissenkringen opgericht of verenigd. Als kennis delen de eerste vorm van samenwerken is, dan ziet de toekomst er goed uit en kunnen we wellicht meer en beter.” Voor meer informatie over het KPLO-project, klik hier.