Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De I-scan blijft e-government bij lokale besturen stimuleren

09/07/2012

Hogeschool Gent voerde, in samenwerking met Corve, VVSG en V-ICT-OR, de voorbije jaren I-scans uit bij meer dan 40 lokale besturen. We bezochten recent 5 gemeenten waar de I-scan doorging om te vragen wat er met de resultaten van de scan is gebeurd: Beveren, Deerlijk, Grobbendonk, Stekene en Knokke.

Het viel op dat de I-scan leidde tot concrete resultaten voor de meeste besturen. In 4 van de 5 gemeenten was op basis van het I-scan rapport een actieplan opgesteld rond e-government. Daarbij werden veel van de aanbevelingen met succes omgezet in de praktijk. Sommige oplossingen konden niet uitgewerkt worden. In enkele gevallen heeft dat te maken met de complexiteit of met afhankelijkheid van andere actoren zoals bijvoorbeeld leveranciers of de hogere overheid. Ook het gebrek aan tijd of middelen maakt dat enkele zaken niet gerealiseerd werden. Al bij al bleek de impact van het rapport toch groot. De medewerkers van de gemeente Grobbendonk merkten zo op dat het gedachtengoed van de I-scan bleef sluimeren in hun organisatie. De sterkte van de I-scan was voor alle betrokken gemeenten dat er over ICT werd nagedacht zonder dat het over techniek ging. Daardoor konden medewerkers van verschillende diensten samen nadenken hoe ICT strategisch kon ingezet worden in hun gemeente. 

De stuurgroep I-scan werkt  voor dit najaar aan nieuwe voorstellen die de sterktes van de I-scan behouden. De samenwerking tussen gemeente en OCMW en informatiebeheer zijn daarbij de belangrijkste thema’s.

Meer informatie: www.iscan.be