V-ICT-OR Kennisdag GIS op 26 september

09/07/2012     Algemeen nieuws en GIS         7460     0

Inschrijven kan hier

De druk van centrale overheden op de gemeenten om aan een aantal GIS-verplichtingen te voldoen neemt almaar toe. Voor veel gemeenten – groot en klein – is het een uitdaging om bij te blijven met de nieuwe decreten, procedures en technologieën. GRB,CRAB en recht van voorkoop zijn recente voorbeelden hiervan.

GIS is echter meer dan dat. Het is een informatiesysteem dat geïntegreerd moet bekeken worden om in het geheel van informatiemanagement op overheidsniveau als gegevensbron aangewend te worden. De geografische component heeft een meerwaarde ten opzichte van het vandaag eerder cijfer- en datagericht denken. En dit doorheen de hele organisatie. Deze bijkomende dimensie zal gegevensbronnen kunnen inzetten als beleidsinformatie om er effectief beleid mee te voeren.

Binnen lokale besturen wordt GIS dus steeds strategischer. GIS is een belangrijk hulpmiddel om de efficiëntie en effectiviteit van de werking van de gemeente te verhogen. De lokale GIS-ambtenaar is de belichaming van de dynamiek die GIS kan geven aan een lokaal bestuur.

De lokale GIS-ambtenaar is de belichaming van de dynamiek die GIS kan geven aan een lokaal bestuur. V-ICT-OR wil dit actief ondersteunen en biedt de GIS- ambtenaren een echte community. Daarin kunnen stakeholders ervaringen uitwisselen, kennis en 'good practices'
delen, data(modellen) bespreken,ed.  Dit zowel online als op een regionaal overleg. 26 september is de start van de GIS-werking van v-ict-or. Deze kennisdag wil elkeen die betrokken is bij GIS en de lokale besturen samen brengen.

Programma

9u15
Ontvangst

9u45
Inleiding
Spreker: Eddy Van der Stock - Voorzitter V-ICT-OR 


9u55
Keynote
Spreker: Renk Ruijter - VIAG

10u15
DEEL 1 - Lokale besturen hebben nood aan een structureel aanbod aan geografische informatie

Op verscheidende niveaus wordt werk gemaakt van de voorziening van een 'structureel' aanbod aan geografische informatie. Denk aan het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen, ook initiatieven zoals het GRB en het CRAB zijn gericht op de verdere uitbouw van het aanbod van geografische informatie in Vlaanderen. Wat zit er in de pijplijn voor lokale besturen en welke concrete inspanningen vergt dit op het terrein.
Spreker: Tom Callens, Vlaamse overheid - DAR 

 
10u40

DEEL 2 - GIS in gemeentelijke context

Voor lokale besturen wordt GIS hoe langer hoe meer een onmisbaar werkinstrument. Daartoe hebben ze goed opgeleide mensen nodig. Een GIS-ambtenaar is bijna een ‘knelpuntberoep’. Goede opleidingen kunnen lokale besturen helpen om deze leemte op te vullen. Inzicht in het werk van een GIS-coördinator maakt dat hij of zij op belangrijke beleidsbeslissingen mee ‘in the ‘picture’ komt.
Spreker: Joep Crompvoets - KuLeuven, ism Jos Van Orshoven, KULeuven - SADL


11u05

DEEL 3 – Dagelijkse GIS-praktijk

Waarom is GIS belangrijk voor lokale besturen?  Een voorbeeld uit de praktijk: de stad Aalter
Spreker: Steven De Vriendt, GIS coördinator Aalter

11u20

Gemeenten staan voor de uitdaging om GIS optimaal te laten renderen binnen hun organisatie.  De G-scan legt de sterktes en zwaktes bloot van de GIS-ontwikkeling binnen een gemeente. De resultaten worden in een onderzoeksrapport gegoten met aanbevelingen op maat.
Spreker: Elke Boudry, onderzoekster MICT (UGent)

 11u35

De kracht van GIS als beleidsinstrument en het belang van een goede samenwerking tussen politie en lokaal bestuur
                Spreker: Pascal D’Eer, CIO Federale Politie

12u00

Deel 4 – GIS en het economisch weefsel

In deze sessie blikken we vooruit op het potentieel van GIS. Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven in de context van lokale besturen, hoe kan GIS het economisch weefsel in lokale besturen versterken?
Speker: Fons Kemps - Agentschap ondernemen

12u10

Deel 5 – GIS micro macro

Bart Boute (wvi) belicht de overgang van een gedetailleerd plan naar een overzichtelijke kaart. Hij heeft het ook over het interessante point of interest, en over de moed om onvolmaakte datasets te publiceren om ze beter te maken.
Speker: Bart Boute, WVI


12u30
Roundup Plenaire Sessies
Goedele Van der Spiegel, V-ICT-OR


12u40
Broodjeslunch

 

13u30
Workshop 1

Keuze A: GIS-werking in de gemeente

GIS in de dagelijkse praktijk van een gemeente
Sprekers: Ronny Seghers, Puurs en Tine Rosseel, Jabbeke

Keuze B: GIS en het bovengemeentelijke niveau

In het kader van een beheersoefening voor de fusie van de brandweerzones heeft intercommunale Leiedal  een oefening uitgewerkt rond het objectiveren van de data.
Spreker: Inge Wydhooge, Leiedal 

Intercommunales hebben baat bij een goede gemeentelijke GIS-werking. Ze vormen een belangrijke kennispartner en kunnen gemeenten bijstaan bij de opmaak van bv. een beleidsplan.
Spreker: Stien Lesage, Interleuven

Keuze C: Pak incidenten binnen uw gemeente efficiënt en snel aan met Mobile GIS

Municipal Reporter van Trimble®  is ontworpen om gemeenten een toegevoegde waarde te bieden bij het dagelijks beheer van incidenten zoals sluikstorten, meldingen van defecten, gevaarlijke situaties, …).  Het proces waarbij burgers en interne medewerkers incidenten melden en de gemeentelijke diensten ze beheren en oplossen, wordt geoptimaliseerd. De oplossing is eenvoudig te implementeren. Municipality Reporter wordt centraal beheerd en communiceert via Mobile GIS-handhelds met de ploegen op het terrein die nauwkeurig en efficiënt meldingen en opdrachten kunnen uitvoeren. Voorstelling en demonstratie.
Spreker: Rik Smissaert


14u10
Workshop 2

Keuze A: HISGIS 

Er is de (groeiende) nood bij erfgoedontsluiters (musea, bibliotheken, archieven) om digitale tools te gebruiken om een betere doorstroming van informatie te verkrijgen, beter verbanden te kunnen leggen, beleidsmatig “meer” te betekenen en info ter beschikking te kunnen stellen met een bepaalde economische meerwaarde.
Spreker: Harry Van Royen, SteM

Digitale kaart - de mogelijkheden met een Microdrone UAV
Spreker: Lomme Devriendt, Orbit GeoSpatial Technologies

Keuze B: GIS en e-gov

GIS in 'the cloud'
Spreker: Frederik Wauters, ESRI

Cloudtoepassing in de praktijk
Spreker: Stefaan Ravijts, gemeente Lebbeke


 
 14u50

Workshop 3

Keuze A: Adresproblematiek lokale besturen
Adresbeheer in het algemeen nemen we nu onder de loep. In welke gemeentelijke processen kunnen adresgegevens ontstaan of opgeheven worden? Wat zal de invloed van het CRAB zijn op deze processen?
Sprekers: Tom Van Herck, AGIV - Johan Janssens, gemeente Putte

Keuze B: GIS en crowdsourcing

OpenStreetMap, kortweg OSM, is een project met als doel vrij beschikbare en bewerkbare landkaarten te maken. Sinds 5 jaar wordt wereldwijd informatie over straten, rivieren, grenzen, kroegen en gebieden verzameld en opgeslagen in een vrij toegankelijke database. Op basis van deze informatie worden toepassingen gebouwd, zoals kaartmateriaal en routeplanners. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de informatie steunt volledig op vrijwilligers.
Spreker: Henk Hoff, Open Street Maps foundation (NL)

Voorstelling cases (o.a. begraafplaatsen)
Spreker: Frederik Wauters, ESRI

 
15u30

Workshop 4

Keuze A: GIS en open data

 Welke data hebben gemeenten en kunnen ze ontsluiten en omgekeerd. Welke informatie van externe organisaties kan een lokaal bestuur integreren in zijn GIS-werking.
Spreker: Paul Hermans, ProXML

Case: geoApps
Spreker: Timothy Van Cleemput, Orbit GeoSpatial Technologies


 Keuze B: GIS en bedrijven

MAGDAGEO: Het MAGDA-platform levert vandaag een aantal geïntegreerde diensten m.b.t. de ontsluiting van authentieke gegevensbronnen en de uitwisseling van gegevens. De nadruk ligt hierbij vooral op: gegevens over personen, gegevens over bedrijven, adresinformatie, gegevens uit andere authentieke gegevensbronnen (bijvoorbeeld gebouwen, percelen en grootschalige kaartinformatie) en bedrijfsspecifieke gegevens die enkel tussen twee organisaties dienen uitgewisseld te worden

Spreker: Jan Godderis, Vlaamse overheid, CORVE

Case: Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem
Het project BISY betreft de inventarisatie van bedrijfsinformatie op de terreinen van de intercommunales wvi en Leiedal, en de kartering van bedrijfstoegangen en aanrijroutes. De data wordt op het terrein ontsloten aan de hand van digitale infozuilen.
Spreker: Bart Boute, WVI16u00

Slot en Netwerkingmoment - Drink

 

Inschrijven kan hier

Partners


              

 

Doelgroep

Deze kennisdag richt zich in de eerste plaats tot de lokale GIS en ICT ambtenaren. Ook secretarissen, GIS-leveranciers, GIS-consulenten, GIS-ambtenaren, GIS-verantwoordelijke bovenlokale organisaties,... zullen er hun gading vinden.

Locatie

congrescentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10 - 2800 Mechelen
lamot-mechelen.be/home

 

Prijs

  • 75 euro voor personen waarvan niemand in de organisatie lid is van V-ICT-OR
  • 50 euro als een persoon van de organisatie lid is van V-ICT-OR

 

Inschrijven kan hier.

 

Organisatie

V-ICT-OR vzw

Industriezone E17-3, Mosten 13 - 9160 Lokeren

T: 02 880 89 79

www.v-ict-or.be

goedelev@v-ict-or.be


Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!