Decreet Vlaamse vereniging voor ICT-personeel goedgekeurd

16/07/2012     Algemeen nieuws         5248     0

Het ontwerpdecreet dat de Vlaamse Regering machtigt om een Vlaamse ICT-vereniging op te richten, is op 27 juni 2012 door het Vlaams Parlement goedgekeurd en bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 6 juli 2012. De vereniging zal strategische ICT-profielen ter beschikking stellen aan de Vlaamse overheid en het Vlaamse Parlement en aan de lokale besturen die lid worden.

De operationalisering van de vereniging wordt momenteel voorbereid door onder andere de behoeften van de VO-entiteiten in kaart te brengen en door een uitvoeringsbesluit op te maken.

In het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid ambieert het sleutelproject ‘Nuttige rationalisatie voor een klantgedreven ICT’ om ICT als strategisch instrument in te zetten voor het verbeteren van de dienstverlening. 

Om binnen de Vlaamse overheid de kritische ICT-expertise in huis te houden en om sterker te staan tegenover externe partners, zal een vereniging voor ICT-personeel worden opgericht. Deze vereniging, waar publiekrechtelijke entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen kunnen toetreden, zal ICT-personeel ter beschikking stellen aan haar leden. 

Parlementair dossier

Meer info

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!