Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT 2012 | dienstverlening in crisistijden

18/07/2012

‘Elke crisis is een opportuniteit’, wordt wel eens gezegd. Nu de economische crisis weer in alle hevigheid toeslaat, blijft de de Vlaamse ICT Organisatie niet langs de zijlijn...

V-ICT-OR, de Vlaamse ICT Organisatie, gaat in samenwerking met zijn Nederlandse zustervereniging VIAG (Vereniging voor Informatieambtenaren in de gemeenten) de uitdaging aan om de knelpunten voor ICT implementaties in tijden van crisis bloot te leggen. In samenwerking met het Vlaamse Expertisecentrum voor Gemeentesecretarissen (ECG) en de Nederlandse Vereniging voor gemeentesecretarissen (VGS) wordt een gezamenlijk boekje voorbereid. We stellen de eerste conclusies voor op het V-ICT-OR congres “Manage IT” op 6 december.

Manage IT is gericht op het management. Buiten natuurlijk onze leden ligt de focus vooral op de doelgroepen ICT-managers, secretarissen, ontvangers, schepenen, burgemeesters en overige bestuurders. Inspirerende plenaire sprekers zullen de congresdeelnemers tijdens dit najaarscongres meenemen in de werkelijkheid, namelijk “met ICT de crisis overwinnen”.

Velen gaan er van uit, dat is techniek, dit is een congres voor automatiseerders. Niets is echter minder waar. Informatiemanager, gemeentesecretaris maar ook de bestuurder is (mede) verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun organisatie. Steeds meer partners (ketens) zijn er nodig om de juiste dienstverlening volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen laten plaatsvinden.

Het implementeren van de e-overheid is dus niet alleen maar een middel om betere dienstverlening aan de burger te realiseren. Het is ook een aanleiding om ICT-systemen tegen het licht te houden en opnieuw te implementeren. En daar zitten potentiële besparingen. Door met meer gemeenten één systeem te gebruiken, dalen de kosten. De kosten gaan hierbij wel voor de baat, het nieuwe systeem zal wel ingericht moeten worden. Dat vergt echter wel dat ambtenaren en politici inzien dat ze enigszins uniek zijn, maar lang niet op alle terreinen. Bezuinigingen op ICT dus.

U mag Manage IT 2012 dat plaats zal hebben in Het Godshuis te Sint-Laureins op 6 december a.s. niet missen.