Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaams ICT-contract 2015 - behoeftebevraging lokale besturen.

22/08/2012

De behoeftebevraging over de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 kadert in het afsluiten van het ICT-contract 2015 van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) van de Vlaamse Overheid.

Hiermee wil e-IB garanderen dat er ook na het aflopen van het huidige ICT-contract in februari 2015 een gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod beschikbaar blijft; e-IB voerde samen met V-ICT-OR en de centrumsteden een behoeftebevraging uit om een zicht te krijgen op de behoeften van de lokale besturen.

Een lagere prijs door schaalvoordelen, en zelf geen overheidsopdrachten moeten uitvoeren. Dat zijn twee van de belangrijkste voordelen die entiteiten verwachten van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening vanaf 2015. Dat blijkt uit een behoeftenbevraging die de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) uitvoerde tussen maart en juni bij 84 entiteiten van de Vlaamse overheid. e-IB zal, in overleg met entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen, de resultaten van de behoeftenbevraging vertalen in diensten: een dienstencataloog.

Hierin zullen de diensten concreet beschreven worden (o.a. de varianten van de dienst, de SLA, enz.). Deze dienstencataloog zal deel uitmaken van het bestek.

Met de resultaten kan e-IB een op de behoeften afgestemd voorstel van ontwerp en krachtlijnen opstellen voor de op te starten gunningsprocedure en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.

het volledige eindrapport: lees meer