Vlaams ICT-contract 2015 - behoeftebevraging lokale besturen.

22/08/2012     Algemeen nieuws         3558     2

De behoeftebevraging over de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 kadert in het afsluiten van het ICT-contract 2015 van de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) van de Vlaamse Overheid.

Hiermee wil e-IB garanderen dat er ook na het aflopen van het huidige ICT-contract in februari 2015 een gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod beschikbaar blijft; e-IB voerde samen met V-ICT-OR en de centrumsteden een behoeftebevraging uit om een zicht te krijgen op de behoeften van de lokale besturen.

Een lagere prijs door schaalvoordelen, en zelf geen overheidsopdrachten moeten uitvoeren. Dat zijn twee van de belangrijkste voordelen die entiteiten verwachten van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening vanaf 2015. Dat blijkt uit een behoeftenbevraging die de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) uitvoerde tussen maart en juni bij 84 entiteiten van de Vlaamse overheid. e-IB zal, in overleg met entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen, de resultaten van de behoeftenbevraging vertalen in diensten: een dienstencataloog.

Hierin zullen de diensten concreet beschreven worden (o.a. de varianten van de dienst, de SLA, enz.). Deze dienstencataloog zal deel uitmaken van het bestek.

Met de resultaten kan e-IB een op de behoeften afgestemd voorstel van ontwerp en krachtlijnen opstellen voor de op te starten gunningsprocedure en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.

het volledige eindrapport: lees meer

Deel deze post:

Reacties (2)

 1. Mario Wuyts @ 28/08/2012 17:06

  Misschien dat ik het niet goed begrijp maar uit 5.2 vraag 1 leid ik af dat het net niet om lokale besturen gaat, maar over 'entiteiten' die liever niet willen dat lokale besturen kunnen participeren in het Vlaams ICT-contract !

  Anyway. het klinkt als alwéér een gemiste kans om op vlaams niveau samen te werken.

 2. Raf Buyle @ 29/09/2012 21:20

  Een reactie van Dirk Vergauwen, Coördinator IT-Relatiebeheer,
  e-government en ICT-Beheer (e-IB) | Bestuurszaken

  1. Ik wil eerst een verduidelijking geven naar 'de getallen'. Deze uitkomst, uitgedrukt in getallen, is enerzijds eigen aan de doelgroep in de bevraging, maar ook aan de wijze van consolideren, nl tellen van aantal gelijkaardige antwoorden, zoals verkregen in de bevraging. De 'stem' van het VVSG en het VVP tellen daardoor elk voor één, zonder rekening te houden met omvang, aantal (mogelijke) gebruikers, financieel gewicht of andere mogelijke wijze van weging. Deze werkwijze werd verkozen omwille van de eenvoud.
  2. Inhoud hebben we zo goed mogelijk 'in kaart gebracht' wat de behoeften en bekommernissen zijn, zonder censuur of oordeel.
  3. De gevolgen of de keuze die dan gemaakt wordt, behoorde niet tot de scope van de behoeftenbevraging, die enkel in kaart heeft gebracht. In de interne besprekingen is er steeds gewezen op het verband tussen de werkwijze en de getalmatige uitkomst (zie punt 1). Ik kan wel zeggen dat de minister (en zijn kabinet), veel belang hechten aan het maximaal bekomen van synergie tussen de Vlaamse bestuursniveau's, ook in dit dossier (cfr zijn beleidsnota en beleidsbrieven). Een open communicatie over dit dossier, is echter pas mogelijk na een beslissing van de Vlaamse regering hierover.

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!