VIAG start leergang voor ICT-verantwoordelijken van gemeenten

20/09/2012     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock     3309     0

De VIAG, de Nederlandse zuster van V-ICT-OR, start in oktober met een meerjarige leergang voor ICT-verantwoordelijken van gemeenten. Ook leden van V-ICT-OR kunnen deelnemen.

De Nederlandse gemeenten werken aan de invoering van de basisinfrastructuur voor de e-Overheid (kortweg het NUP). Bij de realisatie daarvan worden ze via diverse initiatieven ondersteund. De i-NUP Academy is één van de ondersteuningsinitiatieven. De ruim tweejarige leergang van vijf modules staat in het teken van de invoering en het gebruik van de basisinfrastructuur binnen de gemeente.

Thema’s die tijdens de leergang centraal staan zijn strategie & sturing; basisregistraties & gegevensmanagement; processen & zaakgericht werken; verbindingen & veiligheid; applicatielandschap & opdrachtgeverschap en beheer & borging. In de leergang staat de situatie van de deelnemer centraal. Deelnemers passen theorie direct toe in hun eigen praktijk en ze ontvangen de praktische instrumenten om daarbij te gebruiken.

Deelnemen?
Leden van V-ICT-OR zijn uitgenodigd om ook deel te nemen aan de i-NUP Academy. Deelname biedt inzicht in de werkwijze van Nederlandse collega’s en inspiratie voor vergelijkbare vraagstukken in uw eigen organisatie. Ook is het een mooie kans om uw kennisnetwerk uit te breiden. Op https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/i-nup-academy kunt u zich inschrijven en vindt u meer informatie over het programma, de docenten en de kosten van de leergang.

Operatie NUP
De VIAG organiseert de i-NUP Academy in samenwerking met Operatie NUP. Operatie NUP is een programma van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het programma biedt gemeenten tot 2015 generieke ondersteuning bij de invoering van de basisinfrastructuur van de e-overheid.

Extra info

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!