Workshop - Glasvezelnetwerken in steden en gemeenten - 15/11/2012

01/11/2012     Algemeen nieuws, GIS en Opleidingen         2660     0

Techno-Economic Research for futuRe Access Infrastructure Networks

De laatste jaren worden telecommunicatienetwerken meer en meer beschouwd als nutsnetwerken. Deze evolutie heeft onder meer te maken met de analogie met de klassieke nutsbedrijven aangaande de uitrol en het operationeel management. Anderzijds willen steeds meer mensen deel uitmaken van de informatiemaatschappij.

Op dit moment is de overschakeling naar een volledig glasvezelnetwerk, dat telecomoperatoren in staat zou stellen hoge bandbreedtes aan te bieden aan hun klanten, nog een stap te ver. Het is duidelijk dat de vervanging van het toegangsnetwerk een hoge investeringskost met zich meebrengt, zeker wanneer er eigen netwerken moeten worden uitgebouwd en er competitie op infrastructuurniveau heerst. Deze nieuwe investeringen brengen enorme infrastructuurwerken met zich mee, wat een direct effect heeft op onder meer de verkeerssituatie en ook frustraties oproept bij de inwoners en lokale handelaars in de buurt.

De coördinatie bij de uitrol of vernieuwing van deze nutsnetwerken, alsook bij reparatie of onderhoudswerken, verloopt niet altijd gesynchroniseerd. Indien alle verschillende eigenaren van infrastructuur van wegen, riolering-, water-, gas-, elektriciteit- en telecommunicatienetwerken overtuigd kunnen worden om samen te werken, kunnen er grote synergieën ontstaan en dus ook kosten worden uitgespaard.

Het voorzien van een langetermijnplanning door telecomoperatoren of steden, in samenwerking met andere nutsinfrastructuureigenaren, zal een snellere en kostenefficiënte uitrol van een nieuw verglaasd (open access) toegangsnetwerk kunnen garanderen, een schaalvoordeel dat voordelig is voor de hele maatschappij. Het definiëren van nieuwe coöperatiemodellen om uiteindelijk tot en een volledig ecosystem te komen, is van groot belang.

Alle aspecten worden vanuit een techno-economisch standpunt bekeken, waarbij zowel technische (topologieën, architecturen), sociale (gebruikers, welvaart), business (kostenbatenmodel met multi-actor, competitie en strategische analyse) en regulatoire aspecten (competitie, open access) aan bod zullen komen.

De belangrijkste onderzoeksresultaten worden opgelijst en samengebracht om een aantal aanbevelingen te definiëren voor toekomstige beleidsnormen en strategische keuzes op zowel technisch, business, sociaal als bestuurlijk vlak, dit zowel voor nuts- en telecom bedrijven als voor steden en andere overheden.

Doel workshop:               kennisverspreiding

Datum:                          15/11, Gent

Programma                    http://www.terrainproject.be/WSMFN2/program

Doelgroep:                     Municipalities/government, vendors, utility providers, telecom operators, ICT suppliers, consultants and researchers

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!