Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VLO en V-ICT-OR breken een lans voor financiële beheerders

04/11/2012

De Vlaamse Lokale Ontvangers wensen een belangrijke stap te zetten inzake de automatisering, door een koppeling van de toepassingen van lokale besturen met de KSZ. Om dit te realiseren is er reeds een bilateraal overleg doorgegaan tussen VLO, V-ICT-OR,  CORVE, VVSG en de KSZ.

Om dit proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen is er een werkgroep opgestart waarbij de gemeentelijke dienstenleveranciers vanaf de start betrokken zijn. De eerste werkgroep ging door op  31 oktober, waarbij er gepleit werd voor een pragmatische aanpak.

Dit initiatief wordt opgenomen vanuit de  stuurgroep lokaal e-government, een overkoepelende stuurgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van lokale besturen en de Vlaamse Overheid met een mandaat voor de verschillende beleidsdomeinen.

De lokale besturen worden vertegenwoordigd door: V-ICT-OR, ECG (Expertisecentrum van gemeentesecretarissen), KORTOM (vereniging voor overheids-communicatie), VVOS (Vlaamse Vereniging van OCMW-Secretarissen) en VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers).