Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Panoramische beelden organisatiebreed inzetten, mag dat wel? - gratis workshop

20/11/2012

Mobile mapping is de technologie waarbij auto's met digitale camera's worden gebruikt om straatbeelden (360°) te fotograferen. De mobile mapping beelden werden gemaakt in het kader van het project verkeersbordendatabank maar de beelden bevatten veel meer informatie en de toepassingsmogelijkheden zijn enorm (beheer van straatmeubilair, laanbomen, groen, .. /  als hulpmiddel aan de balie Ruimtelijke Ordening / als hulpmiddel bij adviesverlening / nuttig voor mobiliteitsstudies / enz.).

Voor het gebruik van deze beelden is een machtiging noodzakelijk van de Vlaamse Toezichtcommissie. Deze Geosprint wenst een interactieve dialoog open te stellen waarbij lokale besturen aangeven waar men deze waardevolle beelden wenst toe te passen.

Orbit GT demonstreert als eerste aanzet een aantal toepassingsdomeinen met nuttig gebruik van mobile mapping. Ook heeft deze GeoSprint aandacht voor het juridisch kader & privacy aspect mbt Mobile Mapping. Zo zal de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), AGIV en de V-ICT-OR security werkgroep vertegenwoordigd zijn als adviesverlenend klankbord.

Het resultaat van deze workshop kan een eerste aanzet te zijn voor het indienen van een machtiging voor gemeentelijk gebruik, waarbij de besturen hun kennis en inspanningen delen.

Aan de slag met AGIV-Cyclorama's (mobile mapping) - organisatiebreed inzetten binnen lokale besturen 

Gastheer: ORBIT GT - Timothy Van Cleemput
Klankbord: Anne Teughels, Caroline Vernaillen (VTC), Jo Van Valckenborgh (AGIV), Ivan Stuer (security werkgroep V-ICT-OR)