Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gelukkig Nieuwjaar...

19/12/2012

Bij het begin van het nieuwe jaar heeft iedereen  goede voornemens en ook daar doen we met plezier aan mee. Het blijft gelukkig niet bij ideeën of roepen aan de zijlijn dat het anders moet … onze Vlaamse ICT organisatie is voorbereid op een jaar vol uitdagingen en concrete plannen.

De nieuwe besturen die op 1 januari van start gaan, wensen we te begeleiden - vanuit het memorandum - met een aantal krachtlijnen op weg naar een beter bestuurlijk beleid en informatiemanagement. Ondertussen kweekten we voldoende maturiteit om dan ook op het terrein heel concreet te worden.  Dit zijn alvast onze belangrijkste speerpuntprojecten voor 2013:

  • Voor de open standaarden voor lokale overheden (OSLO) verwachten we de basisontplooiing in mei en wellicht zien we ondertussen de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus dan al hier en daar geïntegreerd.
  • We wensen jullie opnieuw - en nog meer dan het afgelopen jaar - in de regio’s te bezoeken en te begeleiden met de ondertussen gekende begrippen “virtuele centrumsteden” en regionale kenniskringen – samen staan we sterk(er). We blijven de kennis centraliseren op onze diverse platformen.
  • Onder begeleiding van een expert buigen we ons over het concept van de “website van de toekomst” – waanbeeld of werkelijkheid? – en durven we in een ruimer kader aan de gemeente van de toekomst meedenken
  • Begeleiding voor de informatieveiligheidstool waarmee men online de interne maturiteit zal kunnen bepalen, met - indien nuttig - een begeleiding ter plaatse.
  • Specifieke opleidingen informatieveiligheid voor beleidsmensen en voor specialisten  en in samenwerking  met Syntra West de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen.
  • begeleiding in masterplanning en datawarehousing staat hoog op de agenda
  • En natuurlijk blijven we jullie van opleidingen en kennisdagen (GIS, Security, Open data, …) voorzien.
  • Noteer ook alvast Shopt IT op 25 april … naast een boeiende agenda vol workshops, wordt de locatie wellicht de grootste verrassing
  • In het najaar brengen we jullie uiteraard ook de vierde editie van Manage IT.

We hopen jullie vol werk- en geestkracht maximaal op onze activiteiten te mogen begroeten. Wij zijn er alvast klaar voor!

Ondertussen viel het je wellicht op. Onze I&E zit in een nieuw “kleedje”. Vanuit de stuurgroep lokaal e-government trachten we namelijk vooral informatiemanagement en e-government aan bod te laten komen. De stuurgroep ondertekent dan ook voltallig deze vernieuwde uitgave terwijl we hoofdzakelijk vanuit dit samenwerkingsverband de toekomst positief tegemoet zien.

In naam van het voltallige V-ICT-OR team wens ik jullie allemaal samen een gezond, gelukkig, constructief nieuw jaar toewensen.