Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gunningsprocedure Raamovereenkomst 'Exploitatiegebonden ICT-diensten'

07/01/2013

De oproep tot deelname aan de procedure tot gunning van de raamovereenkomst 'Exploitatiegebonden ICT-diensten' werd op 17 december 2012 gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. Kandidaatstellingen kunnen worden ingediend tot 4 februari 2013. Informatie over gunningsprocedures  en contact