Interessante e-government studie over samenwerking tussen gemeente en OCMW

08/01/2013     Algemeen nieuws         4234     0

De aandacht voor de samenwerking tussen gemeente en OCMW stijgt. Dit onderzoek wou een aanvulling vormen op het bestaande onderzoek rond dit thema door een gedetailleerd beeld te schetsen van de samenwerking op het vlak van ICT tussen gemeenten en OCMW’s. Het onderzoek brengt in kaart in welke mate samenwerking bestaat bij lokale besturen en wat het onderwerp is van die samenwerking. Daarnaast werd onderzocht hoe de samenwerking formeel is georganiseerd. In welke mate is de samenwerking geformaliseerd via overeenkomsten tussen de besturen; welke formele instrumenten bestaan er op het vlak van de financiering en personeelsinzet?

Het onderzoek toont aan dat meer dan 60% van alle gemeenten samenwerken met het OCMW op het vlak van ICT en dat in bijna de helft van de andere gemeenten er al dan niet concrete plannen zijn om in de toekomst zo’n samenwerking op te zetten. Vooral rond ICT-infrastructuur, zoals netwerken, dataverbindingen en servers, en rond ondersteuning werken de lokale besturen samen. Het gezamenlijk beheren en aankopen van toepassingen gebeurt minder frequent. De gemeente neemt in de meeste gevallen het voortouw bij de uitbouw van de samenwerking ook op het vlak van personeelsinzet en investeringen. Lokale besturen organiseren de samenwerking in de meeste gevallen erg informeel. Beheersovereenkomsten waarin de onderlinge afspraken zijn vastgelegd vormen de uitzondering.

Lokale besturen zijn erg positief over de samenwerking.  De voordelen liggen in eerste instantie in efficiëntiewinsten omdat het beheer van ICT beter kan georganiseerd worden en omdat men meer kan doen met dezelfde middelen.

Het volledige rapport kan hier downloaden (link nr pdf)

Meer informatie I-scanHogeschool Gent iscan@hogent.be 09 243 29 67

 

 

 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!