Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

3 x I consortium - het streven naar integratie moet gebeuren op verschillende niveau’s

22/01/2013

Het project 3xI (Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatie-architectuur in Vlaamse lokale besturen) wil, naast de nodige informatievoorziening, vooral de focus leggen op het daadwerkelijk stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij de lokale overheid. Via thematische werkgroepen en individuele adviezen aan bedrijven willen we komen tot een vernieuwing van het aanbod aan lokale besturen, door bedrijven uit te nodigen mee te werken aan concrete cases inzake informatiekwaliteit, informatieveiligheid en informatievoorziening.


Het 3xI consortium is klaar voor de volgende stap
De voorbije periode is sterk ingezet op een gedeelde visie binnen het bedrijvenconsortium die ondermeer toeliet dat projecten zoals Open Standaarden voor Lokale Overheden (technologie) en informatieveiligheid (beleid) zijn kunnen onstaan. Dit resultaat bereikt men via consensus met de industrie en het stimuleren van een open forum voor discussie.

Het streven naar integratie moet  gebeuren op verschillende niveau’s

  • beleid
  • technologie
  • ecosysteem en cultuur


In deze fase wensen we in te zetten op een verdere cultuurverandering waarbij private ondernemingen samenwerken bij de realisatie van oplossingen voor lokale besturen. De voordelen van deze doorgedreven integratie zijn:

  • kostenbesparing bij lokale besturen
  • een geïntegreerde elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven
  • meer focus en schaalvoordelen voor ondernemingen

In de periode van januari tot augustus 2013 wensen we samenwerkingsverbanden te stimuleren inhoudelijk te ondersteunen en goede voorbeelden actief te promoten.

Aanpak en timing

  • Q1 2013 - we starten met een inventarisatie van mogelijke piloten op de snijvlakken van de verschillende werkdomeinen van de gemeentelijke dienstenleveranciers binnen het consortium.
  • Q2 2013 - wordt ingezet op ondersteuning bij de realisatie van piloten de en promotie van de piloten via de diverse kanalen van V-ICT-OR.
  • 7/7/2013 - wordt door een jury met vertegenwoordiging van de lokale besturen, Vlaamse Overheid en academische partners het beste integratieproject verkozen.

3xI consortiumvergadering.

Datum: woensdag 6 februari, 10-12u.
Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, te Lokeren (Groentemarkt 1, 9160 Lokeren).