Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Europese Commissie | OSLO-standaard afgetoetst aan de ISA Core Vocabularies

22/01/2013

Een bijdrage van de Europese Commissie door Stijn Goedertier, Facilitator ISA (the Interoperability Solutions for European Public Administrations programme).

Het OSLO-project zal samenwerken met het ISA Programma van de Europese Commissie om versie 1.0 van de OSLO-standaard conform te maken aan de Person, Business, Location, en Public Service kernspecficiaties van de Europese Commissie.

Tijdens de OSLO stuurgroep van 8 januari 2012, presenteerde Stijn Goedertier, een consulent van het ISA Programma van de Europese Commissie, de basisgedachte achter de zogenaamde ISA Core Vocabularies. Het uitwisselen van gegevens tussen overheden wordt steeds belangrijker én problematischer en dit op alle niveaus van administratie. Op Europees niveau is het gebrek aan interoperabiliteit van ICT applicaties een van de belangrijkste hinderpalen voor de Europese interne markt geworden. De oorzaak is te wijten aan fundamentele verschillen in taal, wetgeving, en het bestaande heterogene applicatielandschap.

 

Uitbreidbare kernspecificaties

Om deze semantische verschillen het hoofd te bieden, startte het ISA Programma van de Europese Commissie in oktober 2011 met het bouwen van consensus rond vier kernspecificaties, de zogenaamde core vocabularies. Deze core vocabularies zijn vereenvoudigde, herbruikbare, en uitbreidbare specificaties die de fundamentele eigenschappen van entiteiten kunnen bevatten. Een internationale werkgroep werkte op die manier aan de Person, Business, Location, en Public Service kernspecficiaties. De basisfilosofie is die van de kleinste gemene deler: door te focussen op kleine, maar uitbreidbare specificaties hoopt men een minimum aan interoperabiliteit te bewerkstelligen, waarbij de specificaties verder kunnen worden gedetailleerd op nationaal, regionaal, en lokaal niveau. De kernspecificaties zijn gebaseerd op bestaande standaarden: zoals de INSPIRE data specificaties, FOAF, of GML. Sinds juni 2012 ondergaan deze kernspecificaties een standaardisatieproces binnen de ‘Government Linked Data’  (GLD) werkgroep van W3C.

Vlaamse uitbreiding

Het OSLO project zal de datamodellen die zijn vastgelegd binnen de OSLO werkgroepen toetsen aan de ISA core vocabularies. In samenwerking met Laurens De Vocht (Universiteit Gent – Multimedia Lab), zal een RDF Schema specificatie van de OSLO standaard worden gedefinieerd. In het OSLO 1.0 RDF Schema zullen – waar mogelijk – de concepten en eigenschappen van de ISA Core Vocabularies hergebruikt of uitgebreid worden. RDF Schema is flexibel en leent zich daardoor uitstekend tot het definiëren van uitbreidingen.

Voordelen

Conformiteit met de specificaties van het ISA Programma biedt de OSLO-standaard belangrijke voordelen. Eerst en vooral zullen applicaties die conform zijn met de OSLO-standaard beter in staat zijn om gegevens uit te wisselen met applicaties die conform zijn met de ISA standaarden. De samenwerking met W3C en het ISA Programma zal OSLO-standaarden eveneens beter in staat stellen om samen het hoofd te bieden aan mogelijke toekomstige veranderingen. Tenslote geeft deze samenwerking het OSLO-project ook internationale erkenning en visibiliteit.

 


Meer info? 

Europese Commissie https://joinup.ec.europa.eu/node/61342 
V-ICT-OR http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/OSLO  

contact Raf Buyle - project manager - raf {dot} buyle {at} v-ict-or {dot} be