Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

KU Leuven - Tussen droom en realiteit in de e-overheid – interbestuurlijk informatie delen

04/02/2013

Verslag studiedag - 29/1/2013 - Wie het meest succesvol is, beschikt over de beste informatie (Citaat Benjamin Disraeli). Laat dat nu juist één van de meest waardevolle hulpbronnen van de overheid zijn. Informatie is zowel de input als een product van overheidsactiviteiten. Besturen zijn primair verantwoordelijk voor het creëren, verzamelen, opslaan, gebruiken, verspreiden en beschermen van informatie. Cruciale informatie wordt echter vaak buiten de organisatie in verschillende formaten en voor uiteenlopende doelen bijgehouden. Elektronische koppelingen en verbindingen kunnen ondersteuning bieden....

HOOFDLIJNEN:

 • Er gebeurt veel maar in verspreide slagorde
 • Nood aan visie, juridische en praktische afspraken
 • Grote verschillen capaciteit besturen, bvb hoop gezet op open standaarden
 • Het debat rond dienstenintegratoren en authentieke bronnen leeft
 • Nog te veel bevoegdheidsdenken, nood toegevoegde waarde denken
 • Nog veel barrières: tussen droom en realiteit staan wetten en praktische bezwaren en een weemoedigheid die niemand kan verklaren (Willem Elsschot)

ENKELE SFEERBEELDEN:

 • Het grootste deel van de kerntaak van elke overheid, op alle niveaus komt neer op het beheren van informatie: creëren, wijzigen, vernietigen, publiceren, delen en beschermen.  Verschillende overheidsinstanties en niveaus hebben verschillende bevoegdheden die echter elkaars informatie nodig hebben (Bart Huybrechts, kabinet Bourgeois)
 • Dwingende factoren: vergrijzing de komende 10 jaar gaat 50% van het personeel bij de federale overheid op pensioen (Luc Van Tilborgh, Fedict)
 • Evolutie: “men is 10 jaar bezig geweest met het koppelen van de eigen systemen, de komende 10 jaar zal men bezig zijn met het integreren van de eigen informatie met informatie buiten de bedrijfsgrenzen” (Peter Hinssen, 2010)
 • Grote welwillendheid maar bijzonder veel factoren spelen mee.
 • Proceskenmerken: Financiën (kost opzetten en beheren / kost consultatie), ICT (interoperabiliteit, dataveiligheid, grote verschillen technologische modaliteiten), eigenschappen data (accuraatheid, persoons/geo/ondernemings info), …
 • Omgevingsfactoren: wetgeving (privacy, fraudebestrijding), structuur (gordiaanse knoop, fragmentatie), leiderschap (politieke/ambtelijke steun, drukkingsmiddelen, kracht van gelijkgestemden), belangen (macht dienstenleveranciers, ieder voor zich en God voor allen)…
 • Tussen droom en realiteit staan wetten en praktische bezwaren en een weemoedigheid die niemand kan verklaren (Willem Elsschot)
 • Authentieke bronnen en dienstenintegratoren zijn veelgenoemde termen
 • Vraag of 1 dienstenintegrator wel mogelijk (kabinet Bourgeois)
 • Organische ontwikkeling, nu botsing visies
 • Menes andere manier omgaan met informatie : samenwerkingsakkoord gefedereerde overheden zonder einddatum met eID getekend (o.a. Willem Debeuckelaere, CBPL)
 • Verkeersbordendatabank sprak duidelijk tot de verbeelding
 • Verlichten lasten burgers en overheden
 • Lokaal bedrijven veronderstelt visie ploeg, sterke impulsen soms noodgedwongen beroep private dienstenleverancier en stuur uit handen geven. Schaalvoordelen provincies, go between  (Marc Collier, provincie griffier Vlaams-Brabant)
 • Heil in samen aanbesteden, nu vaak ontransparante kostenmodellen (Wim Dries, burgemeester Genk)
 • Nood aan open standaarden
 • Dienstenintegrator eerder thematisch dan op overheidsniveau
 • Belang aandacht voor effect, vraagt stukje reorganisatie bij interbestuurlijk informatie delen (Marc Collier, provincie griffier Vlaams-Brabant)
 • Hoe geraken we hier uit? Er is geen tovermiddel, er is alleen permanent overleg. Belang pragmatisme (Bart Huybrechts, kabinet Bourgeois)

Programma en duiding - studiedag Interbestuurlijk informatie delen