Studiedag e-procurement - 25 maart

06/02/2013     Algemeen nieuws en Opleidingen         3743     0

De digitale afhandeling van overheidsopdrachten bij lokale en provinciale overheden

E-procurement is het elektronisch laten verlopen van de procedures en transacties in verband met overheidsopdrachten. De ambitie van het e-procurementprogramma is overheidsopdrachten toegankelijker en transparanter maken voor het bedrijfsleven en de interne afhandeling ervan efficiënter laten verlopen.

Alle stappen, van bestek tot inschrijving, kunnen elektronisch via het internet gerealiseerd worden. E-notification of het elektronisch bekendmaken van overheidsopdrachten en e-tendering of het elektronisch indienen van offertes zijn twee modules van het e-procurementprogramma.

De Vlaamse en federale overheid voeren dit Europese beleidsthema krachtdadig uit en  zijn Europese koplopers.  Ook voor lokale en provinciale besturen is e-procurement een grote opportuniteit voor interne efficiëntiewinst en voor een meer transparante, objectieve  en toegankelijke  afhandeling van overheidsopdrachten.

Om lokale en provinciale besturen te informeren over e-procurement organiseert V-ICT-OR in samenwerking met o.a. VVSG, de Vlaamse overheid en de federale overheid, deze studiedag. 

Waarom is deze studiedag e-procurement voor u belangrijk? Ontdek het hieronder.

Wanneer

Maandag 25 maart 2013 van 9.30 – 17 uur

Voor wie

Beleidsmakers en aankopers bij gemeenten, OCMW’s, politiezones, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentelijke en provinciale verzelfstandigde agentschappen en social-profit organisaties die onder de wetgeving overheidsopdrachten vallen.


Programma

Tijdstip

Thema

Spreker

9.30 – 9.50 uur

Onthaal

 

9.50 – 10 uur

Inleiding en situering

Peter Rabaey, afdelingshoofd  Overheidsopdrachten, Vlaamse overheid

10  -10.15 uur

Het belang van e-procurement voor lokale besturen

Bart Somers,
Burgemeester Mechelen

10. 15 – 10.45 uur

Toegankelijkheid, transparantie, administratieve vereenvoudiging en efficiëntiewinst.  E-procurement als beleidsinstrument.

Johan Van Steelandt,
projectleider e-procurement Vlaamse overheid

10.45 –11.15 uur

Elektronisch bekendmaken en offertes ontvangen.  De federale applicaties.

Waldo Van den Broeck
projectleider  e-procurement dienst federale overheid

11.15 – 11.35 uur

Koffiepauze

 

11.35 – 12.05 uur

e-procurement  in het digitaliseringsproces bij lokale besturen

Eddy Van der Stock,
voorzitter Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR)

12.05 – 12.45 uur

Het juridische kader voor e-procurement.

Regelgeving en aandachtspunten.

Kristine Van de Peer,  adviseur organisatie en werking, Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Katrien Colpaert – Atrickx, stafmedewerker Juridische Aangelegenheden, VVSG

12.45 – 14 uur

Lunch en netwerking

 

14  – 14.10 uur

Inleiding en situering

Guido Decoster, Administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur

14.10 – 14.35 uur

E-procurement in Antwerpen.
Het belang van een stimulerende gangmaker

Ann Fournier, afdelingshoofd aankoopdienst Digipolis

14.35 – 15 uur

E-tendering als hefboom voor een vergaande digitalisering.  
Het OCMW van Gent

Pol Verbeke, adviseur overheidsopdrachten OCMW Gent

15  – 15.10 uur

Pauze

 

15. 10 – 16 uur 

15. 10 – 15.35uur

15.35 – 16 uur

Aan de kant van de inschrijvers

Elektronisch aanbesteden bij lokale overheden,  de bouwsector is vragende partij.

De digitale ervaring van een inschrijver.

 

 

Marc Dillen,
Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw


David De Mol,
Sales Manager Seniors, Healthcare & Education Sodexo

16 - 16.15 uur

In de schijnwerper
Slotwoord en aanmoediging van de initiatiefnemende lokale en provinciale overheden

Minister Geert Bourgeois,
Vlaams minister bevoegd voor

e-procurement

16.15 – 17 uur

Receptie

 

 

Locatie


Congrescentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8
2800 Mechelen
 

Registratie: je kan registreren via de webpagina van de VVSG 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!