Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het grootste risico in security: uw collega's

25/02/2013

Uit onderzoek van Smart Business Strategies blijkt dat het eigen personeel het grootste security risico vormt in organisaties. Veel meer dan hackers, pannes of computervirussen.

Uit de cijfers blijkt evenwel dat de potentiële gevaren intussen erg zijn gediversifieerd. Al wijst bijna de helft van de bedrijven het eigen personeel aan als grootste risico van allemaal. Veel meer dan hackers of computervirussen. Op de vraag 'wat is het grootste security risico van mijn bedrijf?' geeft concreet 48% het eigen personeel aan, dat data lekt. Virussen & malware zien 18% als grootste risico, 14% ziet hackers: 14% en 20% geeft een panne (zoals een disk crash) aan als grootste risico voor de organisatie.

De cijfers worden bevestigd door ander onderzoek, in opdracht van Symantec. Daar geeftde helft van de werknemers, die het voorbije jaar vertrokken zijn bij hun bedrijf of er ontslagen zijn, aan dat ze vertrouwelijke gegevens van dat bedrijf hebbenbijgehouden. Veertig procent is bovendien van plan om die gegevens te gebruiken in zijn nieuwe job.

Meer weten over security? Op 26 februari (in de namiddag) organiseert Business Meets IT een gratis seminar rond dit onderwerp met als titel: 'Security - meet the experts'. Iedereen welkom.

bron