Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Privacycommissie verleent globale machtiging

25/02/2013

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de privacycommissie) keurde op 13 februari de globale machtigingsaanvraag goed die de VVSG indiende in naam van alle gemeenten. 
Globaal genomen ging de aanvraag over het gebruik van het rijksregisternummer en de verschillende gegevens uit het rijksregister van niet-inwoners (voor inwoners was de gemeente al ten volle bevoegd). Deze machtiging laat -eindelijk- een globale aanpak toe van talloze problemen met het wettig gebruik van deze gegevens toe. 
 

Uiteraard staan hier voorwaarden tegenover, met name het benoemen van een veiligheidsconsulent en het beschikken over een veiligheidsplan (zie hiervoor ook het uitvoeringsbesluit bij het decreet op het elektronische gegevensverkeer).

De VVSG heeft zich hiervoor met verschillende stafmedewerkers vanuit verschillende disciplines gedurende lange tijd ingezet, mét steun (en input) vanuit de steden en gemeenten zelf (bv. Antwerpen en Digipolis).

De aanvraag wordt nog grondig bestudeerd en we zullen hier wellicht nog vaak op terugkomen wat betreft de mogelijkheden en implicaties.


Bron en meer informatie