Provincie Oost-Vlaanderen gunt raamcontract "Datacommunicatie"

27/02/2013     Algemeen nieuws en KPLO         3962     0

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een derde raamcontract opengesteld in de vorm van een opdrachtencentrale. Het betreft een raamcontract "Datacommunicatie". Het werd gegund aan de firma Securelink nv en omvat de aankopen van bedrade en draadloze netwerkapparatuur en de bijhorende consultancy.
Het contract loopt 4 jaar vanaf 9 januari 2013 en kan nog tweemaal verlengd worden met een jaar.

Het raamcontract is een opdrachtencentrale voor alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen, alle Oost-Vlaamse OCMW besturen, hun samenwerkingsverbanden en hun verzelfstandigde agentschappen. Via de opdrachtencentrale kunnen de begunstigde besturen aankopen doen zonder de verplichting een eigen gunningsprocedure te voeren. De bestellingen worden rechtstreeks bij de leverancier gedaan aan de voorwaarden die de Provincie bedongen heeft.Opdrachtencentrale

Informatie

Verdere informatie staat op de website van de Provincie: http://www.oost-vlaanderen.be/raamcontract. U dient wel een login en wachtwoord aan te vragen. Dat kan via egov@oost-vlaanderen.be.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!