Begrippendatabank Financiën en Begroting

04/03/2013     Algemeen nieuws         4033     0

Binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting werd de Begrippendatabank Financiën en Begroting opgezet. Het doel van deze Begrippendatabank is om alle begrippen die gebruikt worden binnen het beleidsdomein F&B, eenduidig te definiëren en te valideren. Zo kan er een uniform begrippenkader ontstaan dat op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking gesteld wordt.

Er wordt gewerkt met een redactiecomité met vertegenwoordigers uit het departement Financiën en Begroting, het Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting en het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst, dat de gangbare begrippen verzamelt, definieert en valideert. Via de ideeënbus kunnen de geregistreerde bezoekers van de Begrippendatabank Financiën en Begroting bovendien hun opmerkingen, suggesties en vragen bezorgen aan het redactiecomité met het oog op een continue bijwerking van de begrippen. 

De Begrippendatabank bevat op dit ogenblik 164 begrippen die reeds gedefinieerd en gevalideerd werden door het redactiecomité.  Deze begrippen zijn terug te vinden in de categorie ‘Definitief’.  Stelselmatig zal het redactiecomité ook de begrippen uit de categorie ‘Informatief’ verder definiëren en valideren.

De link naar de Begrippendatabank ishttp://begrippendatabank.fenb.be
Gebruikers zijn automatisch geregistreerd als bezoekers.


Mocht u nog vragen hebben, stuur dan gerust een mailtje naar secretariaatbob@fb.vlaanderen.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!