De burger wordt producent van geo-informatie - crowdsourcing

04/03/2013     Algemeen nieuws en GIS         3863     0

Een slimmere stad? Informatielandschap is sterk aan het veranderen. Door de komst van bronnen zoals Open Street Map is de traditionele rolverdeling tussen producenten en consumenten van (geo)informatie aan het vervagen. 
Om snel en doelgericht te kunnen inspelen op de behoeften binnen de steden moet GIS meer probleem-georiënteerd worden en sterker inspelen op de behoeften van de burger.

Gegevens en de vlotheid waarmee deze ingezet kunnen worden als beleidsondersteunende informatie maken een stad 'slimmer'. Het is onze overtuiging dat de burger over een schat aan informatie beschikt. Door burgers de kans te geven om feedback, kan het bestuur bestaande datasets verrijken.

Toch rijzen er heel wat vragen... 

Lees meer op de AlterGeo website

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!