Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

“Common Citizen Service Platform”: samenwerken aan goed bestuur

07/03/2013

Efficiënte synergie en concrete oplossingen voor lokale besturen, daar staat het CCSP  platform voor, en dat is niet zonder reden, getuigt ook Dirk Van Holme, nieuwe ICT-schepen van de Stad Menen: “ Als nieuwe ICT-schepen kon ik kennis nemen van de mogelijkheden die de informatica ons biedt om de administratie in het lokaal beleid te vereenvoudigen” zo vertelt schepen Dirk van Holme. “We hebben het hier dan niet over het digitaal versturen van informatie (e-mail) of opzetten van een website. Het lokaal bestuur beschikt over heel wat informatie van personen en bedrijven. Om te vermijden dat iedere dienst zijn eigen databank heeft, is het nodig die te centraliseren en ter beschikking te stellen van wie die nodig heeft. Vertrekkend van een basisprogramma, Microsoft Dynamics, moet het de diensten in de mogelijkheid brengen om al die informatie aan elkaar te linken,” licht schepen Van Holme verder toe.

“Informaticaprogramma’s aankopen of ontwikkelen is echter een dure aangelegenheid. Het initiatief dat hier genomen werd om de krachten te bundelen tussen verscheidene ICT diensten van lokale besturen is een voorbeeld van goede samenwerking en van goed bestuur. Vanuit de praktijk worden problemen en mogelijkheden aangebracht. Zo groeit het project CCSP. Na het opstarten van het digitaliseren van de inkomende post komen er nu andere aan bod zoals het beheren van leegstand in de gemeente.”

“Ik ben ervan overtuigd,” vertelt schepen Van Holme enthousiast, “ dat die samenwerking de lokale besturen nog heel wat kan opleveren zonder hen te belasten met een officiële structuur. Waarom zouden we niet proberen nog meer lokale besturen ervan te overtuigen om met hun inbreng het CCSP platform te versterken.”

“Het CCSP platform is een voorbeeld van hoe besturen kunnen samenwerken, in heel concrete oplossingen”, voegt V-ICT-OR voorzitter Eddy Van der Stock er aan toe. “We zitten nu eenmaal in een fase waarin besturen creatief moeten omgaan met de schaarse middelen die we ter beschikking hebben, en één van de manieren om dit te doen is zoeken naar synergiën. Wat ontwikkeld werd in Brugge kan men per definitie ook gebruiken in andere lokale besturen. Meer nog, door deze oplossing op een gestandaardiseerd datamodel te bouwen (open standaard voor lokale overheden) kan men later extra ontwikkelde modules via plug-and-play inpassen.”

“Het samenwerkingsplatform toont aan dat lokale overheden klaar zijn om zelf na te denken over hoe hun geautomatiseerde systemen er dienen uit te zien. Ik durf zelfs te stellen dat lokale besturen sneller willen automatiseren dan de markt op dit ogenblik kan aanbieden. Geen verwijt naar de lokale overheidsintegratoren want die hebben hun handen vol met de integratie van BBC”.