Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

12e Regionale ICT Kenniskring uit de startblokken!

03/04/2013

Scheldeland, zo heet de 12e regionale kenniskring die op 27 maart voor ’t eerst bijeenkwam.

Sinds enkele jaren organiseren verschillende regio’s in Vlaanderen een 3 of 4-tal keer per jaar een ICT-overleg onder het peterschap van V-ICT-OR  . Dat is hét moment waarop ICT-collega’s van buurgemeenten en -OCMW’s kennis delen, ideeën en praktijkervaringen uitwisselen, best practices bespreken, oplossingen zoeken voor problematieken die meestal ook wel in de buurgemeente opduiken. Een verrijking bij het uitoefenen van je job.

“Tijdens eerste informele contacten bleek al snel dat er ook binnen onze regio interesse en nood was aan een platform om onze kennis te delen” vertelt Hans Van Mingeroet, Systeembeheerder/Webmaster van de gemeente Destelbergen. “We namen dan ook snel het initiatief om een regionaal ICT-overlegplatform op te starten. V-ICT-OR is onze rechterhand bij dit traject. De Vlaamse ICT Organisatie, grondlegger van deze regionale kenniskringen - ondersteunt en faciliteert alle ICT Kenniskringen van Vlaamse regio’s,” bevestigt Hans die deze kenniskring leidt. “Naast praktisch overleg is er ook ruimte om stil te staan bij het ICT-beleid, want ook daar kennen we dezelfde struikelblokken als bijvoorbeeld onze buurgemeenten Wetteren of Laarne. Dat betekent dat niet alleen ICT-ers lid zijn van de kenniskring, ook secretarissen en schepenen bevoegd voor ICT zijn lid.

foto RKK Scheldeland met schepen Ongena

Tijdens de opstartvergadering onderstreepte Schepen van ICT van Destelbergen, Carolien Ongena, dat we door overleg en samenwerking makkelijker ICT-oplossingen vinden en moet niet iedereen telkens het warm water uitvinden. Bovendien kan je dankzij de kenniskring op termijn komen tot een samenwerking op bestuursniveau dat moet leiden tot gezamenlijke oplossingen-aankopen.

De voorzitter van V-ICT-OR, Eddy Van der Stock, vertelde in zijn presentatie waarom V-ICT-OR de regionale kenniskringen opstartte en hoe je snel een goed werkende kenniskring kan opbouwen. Het belang van kennis delen werd extra gestipuleerd met een aantal toepasselijke voorbeelden.

In de “Ronde Tafel” waar elke deelnemer zich voorstelde kwamen al snel enkele gemeenschappelijke noden naar boven, waarmee de agenda voor het volgend overleg in mei al snel vastlag: “Elektronisch dossier voor gemeenteraadsleden – toelichting door secretaris en de ICT-verantwoordelijke, mét gebruikerservaring van een raadslid.

Bij een broodje konden de deelnemers verder kennismaken met elkaar ervaringen uitwisselen. De sfeer zit goed en de goesting is er!

Kriebelt het bij jou ook om kennis te delen of van gedachten te wisselen met een collega in je buurt? Sluit dan aan bij een van de regionale kenniskringen! Ze zijn een ideale barometer op het vlak van ICT en e-government.

Bekijk hier de lijst van de regionale kenniskringen en hun webstek
Op zoek naar de kenniskring in jouw regio? Stuur een mail naar info@v-ict-or.be

Wil je weten waarom anderen kennis delen?

video kennisplatform

Bekijk de video.

Meer achtergrond en doelstelling van de kenniskringen.