Wat als…er geen adressen zouden zijn?

03/04/2013     Algemeen nieuws en ShoptIT         3078     0

De sleutelfunctie van adressen in het dagelijkse leven... Zonder adressen kan men geen individuen contacteren, kunnen potentiële klanten geen ondernemingen identificeren, en kunnen bepaalde publieke diensten niet uitgevoerd worden. Adressen hebben dus een groot maatschappelijk en economisch belang en lokale overheden spelen een cruciale rol in de doeltreffendheid en standaardisatie ervan.

De gemeente heeft immers de exclusieve bevoegdheid om kerndata als straatnamen, huisnummers, busnummers en appartementsnummers toe te kennen. Eens toegekend, worden de adressen in verschillende bestanden (Rijksregister, CRAB, KBO, eigen bestanden,…) opgeslagen. Een efficiënte opslag van adresgegevens is dan weer de basis voor een efficiënte uitwisseling ervan. De ontwikkeling van open standaarden en open data is voor een groot deel afhankelijk van de manier waarop adresgegevens opgeslagen en uitgewisseld worden. Hoe kunnen lokale overheden en hun softwareleveranciers adresgegevens doeltreffend gebruiken in diverse toepassingen, zonder verlies van kwaliteit, transparantie en beheersbaarheid?

bpost illustreert hoe standaardisering van adressen kan bijdragen tot verhoogde efficiëntie en kostenbesparing, tijdens Shopt IT.

Meer info

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!