Staten-Generaal Open Standaarden - 31 mei 2013 #savethedate

09/04/2013     Algemeen nieuws en OSLO         3419     0

Lokale besturen staan voor gigantische uitdagingen: een betere dienstverlening realiseren en anderzijds ook  bezuinigen. Een groot struikelblok hierbij is de versnippering van informatie, zowel tussen verschillende overheden als binnen de eigen lokale overheid zelf.

Om die betere dienstverlening te kunnen realiseren, hebben medewerkers behoefte aan een geïntegreerde werkomgeving. Al die verschillende systemen waartussen ze vandaag nog moeten wisselen, staat dat voorlopig nog in de weg. Beleidsmakers zijn op zoek naar informatie om beleidsbeslissingen te ondersteunen.

De Staten-Generaal wil een aanzet geven tot een eenduidige strategie en visie met betrekking tot data standaardisatie voor lokale besturen, die gedragen wordt door alle bestuursniveaus. De partners van het consortium ‘Open Standaarden bij Lokale Overheden’ stellen de datastandaard m.b.t. het hergebruik van contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening bij lokale besturen voor. Deze semantische data standaard ‘OSLO’ laat besturen toe om gegevens van een andere dienst of toepassing te interpreteren en de informatie direct te kunnen hergebruiken.

Deelnemers van de Staten Generaal ontvangen de uitgewerkte OSLO-standaarden met een gedetailleerde beschrijving van de kerndata m.b.t contactinformatie, lokalisatie en dienstverlening bij lokale besturen. Hou alvast 31 mei 2013 vrij (Mechelen).

programma

OSLO, een unieke publiek private samenwerking

Om de consensus met de industrie te vrijwaren werd het OSLO-consortium samengesteld op basis van een lidmaatschap. Zowel overheden als private dienstenleveranciers tekenden hier op in. Dit lidmaatschap dekt niet alleen de kosten van de standaardisatie, maar verzekert ons bovendien van een krachtig engagement van de partners.

In dit consortium zetelen BCT, Belgacom, CIPAL, de coördinatiecel Vlaams e-governement (CORVE), Digipolis Gent, Digipolis Antwerpen, Fusebox, Infront, Kortrijk, Remmicom en Schaubroeck.

Naast deze consortiumpartners nodigde V-ICT-OR ook een aantal experts uit. Het gaat om onder meer het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer  (VTC), de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict), bpost en de Europese Commissie (Interoperability Solutions for European Public Administrations).

De lokale besturen worden betrokken via de stuurgroep lokaal e-governement, die de verschillende beroepsfederaties vertegenwoordigd. Daarnaast zetelen Gent, Antwerpen, Kortrijk, Knokke-Heist en Zwevegem in het permanente overlegorgaan. Rond specifieke use-cases stemmen we uitgebreid af met andere lokale besturen.

De academische partners die het traject mee bewaken zijn Multimedia Lab (MMLab, iMinds) een onderzoeksgroep binnen de Universiteit Gent die wereldwijd onderzoek voert naar datastandaarden, de vakgroep Bestuur en Beleid van de Hogeschool Gent die instaat voor de vertaalslag van OSLO naar het beleid en de onderzoekscel BICC van de Thomas Moore Hogeschool die de brug slaat naar beleidsinformatie.

OSLO team

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!