Open Standaard voor Lokale Overheden - Een betere én elektronische dienstverlening

02/05/2013     Algemeen nieuws en OSLO         3014     0

Burgers en bedrijven klagen vaak terecht over een inefficiënte overheid. Vaak moeten  gegevens telkens opnieuw worden ingediend wanneer men aanklopt bij verschillende diensten. Medewerkers hebben behoefte aan een geïntegreerde werkomgeving, beleidsmakers zijn op zoek naar informatie die beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen. De wil om het beter te doen is er, doch het lijkt bijzonder moeilijk om gegevens met elkaar te delen.

Gemeenten staan voor de uitdaging om betere én elektronische dienstverlening te realiseren met inzet van ICT, terwijl ze ook moeten bezuinigen. Een bijkomende problematiek is dat ICT door de jaren heen zeer versnipperd is uitgebouwd bij lokale overheden, waardoor er verschillende toepassingen gebruikt worden op de gemeentelijke diensten. Gegevensuitwisseling tussen deze verscheidenheid aan applicaties van verschillende leveranciers is niet altijd evident. Het beheren van kerndata krijgt stilaan weerklank bij lokale besturen, maar vergt diepgaand inzicht in de eigen data en datastromen. Met kerndata bedoelen we gegevens die voorkomen in verschillende applicaties en die daarom het best centraal kunnen worden beheerd (denk aan persoonsgegevens, adressen, statussen van een melding,…).

Ook de centrale overheden wisselen almaar meer data uit met de gemeenten. Sommige data worden decentraal beheerd, andere ‘in Brussel’. Uitwisseling tussen de eigen applicaties en deze zogenaamde authentieke bronnen loopt niet altijd van een leien dakje.

Essentie van het probleem...


Download hier het artikel. Dit omvat ook informatie over de Staten-Generaal op 31 mei

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!