Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskring Midwest – nu al op weg naar ronde 3

02/05/2013

Onder impuls van Maarten Nuytten, ICT verantwoordelijke van Oostrozebeke werd eind 2012 de regionale kenniskring Midwest opgestart.

Ondertussen kwam deze groep al twee keer samen: een eerste opstart en kennismaking in Oostrozebeke op 12 december 2012 waar we kennis maakten met elkaar en met de besturen waar we in werken. We bepaalden toen ook min of meer de scope van de kenniskring, dit op basis van de uiteenzetting gegeven door Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR.  Op deze eerste meeting waren reeds 11 van de 17 potentiële besturen in de kenniskring aanwezig.

Eens te meer bleek uit de voorstelling dat we heel vaak met dezelfde problematieken worden geconfronteerd en dat interbestuurlijk overleg een grote meerwaarde kan zijn voor een goede ICT- werking. We kunnen leren van elkaars oplossingen maar ook van elkaars fouten!

De ene gemeente pakt een probleem aan op wijze X, de andere op wijze Y en nog een andere op wijze Z. Met deze werkgroep kunnen we kijken hoe we gelijklopende problemen samen kunnen aanpakken, dit op bestuursvlak maar zeker ook op technisch vlak.

Ook maken we door deze kenniskring kennis met onze ‘buren’ uit gemeente en OCMW, wie zijn ze, welke toepassingen gebruiken ze, wie zijn hun leveranciers,… bij wie kunnen we terecht voor een probleem of bepaalde toepassing die ook gebruikt wordt door een andere gemeente uit de kenniskring.

Je leest het, een regionale kenniskring is zeker een meerwaarde voor alle besturen.

De intentie van de gemeente is om 3 à 4 keer per jaar samen te komen rond topics die voor iedereen nuttig kunnen zijn.

De tweede samenkomst vond plaats in Roeselare op 13 maart 2013.

Op de agenda enkele projecten rond dienstverlening die in Roeselare lopen en die voor de collega’s kunnen nuttig zijn.

Er was een heel boeiende discussie rond de manier waarop in Roeselare het kennis- en databeheer wordt aangepakt. Dit is een “hot topic” dat in heel veel steden en gemeenten leeft maar waarbij vaak in de besturen de nodige know-how ontbreekt om het op een globale manier aan te pakken. Hier kan een bundeling van krachten en de steun van V-ICT-OR een grote meerwaarde betekenen.

Tevens werd Recreatex voorgesteld. Dit pakket wordt in veel besturen gebruikt voor zaalreservaties, kassa en materiaalverhuur. De ervaringen van de verschillende besturen met dit pakket en leverancier Syx zijn zeer uiteenlopend (gaande van heel tevreden tot ontevreden). Het zou nuttig zijn om te proberen met de leverancier tot éénvormige afspraken te komen en zo veel maatwerk te vermijden. In die zin kan worden gedacht aan het oprichten van een “gebruikersgroep” waar we alle vragen en problemen met dit pakket zouden kunnen centraliseren.

Als laatste werd de nieuwe tool voor het verwerken en dispatchen van meldingen voorgesteld. Roeselare heeft gekozen voor het pakket Agility, wordt door Falck geleverd. Dit is momenteel nog volop in opstartfase. Agility wordt ook geparametriseerd voor het beheer van de wagenparken voor de brandweerzones.

Op de volgende bijeenkomst (13 juni) komen volgende agendapunten aan bod:

- Service Design en CRM (Elizabeth, Izegem)

- Mid-Office problematiek versnippering/stroomlijning (Raf Buyle, V-ICT-OR) - versnippering van bestuurlijke informatie en concrete tips om tot een oplossing te komen.

- Intranet (Hoe, Wat, …)

De intentie van de gemeente is om 3 à 4 keer per jaar samen te komen rond topics die voor iedereen nuttig kunnen zijn.

Je leest het, een regionale kenniskring is zeker een meerwaarde voor alle besturen.