Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

E-Catalogue

28/05/2013

De federale dienst e-Procurement stelt de nieuwste versie van zijn toepassing e-Catalogue open. e-Catalogue maakt het mogelijk om in het kader van raamovereenkomsten elektronische catalogi te beheren en te delen, en elektronische bestellingen te plaatsen op deze catalogi.

De federale dienst e-Procurement beheert het online platform dat toelaat overheidsopdrachten via elektronische weg af te handelen. Zo stelt zij e-Notification ter beschikking, voor het publiceren en online ter beschikking stellen van opdrachtdocumenten, e-Tendering voor het ontvangen en openen van elektronische offertes, en het opstellen van PVs van opening, e-Awarding/e-Auctions voor dossieropvolging, evaluatie en elektronische veilingen en e-Catalogue voor het beheren van elektronische catalogi en bestelbonnen.

e-catalogue screenshotVan deze laatste applicatie stelt de dienst e-Procurement nu een nieuwe versie ter beschikking.

e-Catalogue leent zich ertoe om catalogi online ter beschikking te stellen van aankopers, de catalogi te beheren en bestellingen te plaatsen op basis van deze catalogi.

e-Catalogue bestaat uit twee grote modules: het dossier- en catalogibeheer enerzijds, en het plaatsen en beheren van bestellingen anderzijds.

Het eerste luik is het werkveld van de aanbestedende overheid en de onderneming(en) die een contract hebben afgesloten. De aanbestedende overheid zal in e-Catalogue een dossier aanmaken, waarin de voornaamste contractgegevens zullen ter beschikking gesteld worden en waarin de onderneming zijn catalogus zal opladen.

Na publicatie staat de catalogus ter beschikking van aankopers, die dan bestellingen kunnen plaatsen op deze catalogi. Deze bestellingen worden dan online verder afgehandeld en ter beschikking gesteld van de onderneming.

Enkele belangrijke voordelen van e-Catalogue:

-          artikelen kunnen op eenvoudige wijze gezocht worden

-          bestelbonnen zijn altijd correct en volledig, want de informatie wordt rechtstreeks uit de catalogi gehaald.

-          wijzigingen aan catalogi moeten altijd goedgekeurd worden door de aanbestedende overheid

-          bestellen kan enkel op de laatste goedgekeurde versie van een catalogus.

-          bestelbonnen kunnen via webservices opgehaald worden om verder te verwerken in een extern systeem.

-          Dossiers, catalogi en artikelen kunnen tijdelijk gedeactiveerd worden.

-          een dossier (en de bijbehorende catalogi) is standaard enkel ter beschikking van de organisatie die het dossier aanmaakt, maar kan op flexibele wijze gedeeld worden met andere organisaties. Zo kunnen verschillende diensten, omwille van het schaalvoordeel, gezamenlijk een contract afsluiten en in e-Catalogue het dossier ter beschikking stellen van de aankopers van deze verschillende diensten.

-          diensten kunnen “maskers” toepassen, waarbij zij kunnen bepalen welke catalogi, artikelen en opties zij ter beschikking willen stellen van hun aankopers. Dit kan handig zijn als een dienst deelneemt aan een contract van een andere dienst, maar niet het volledige gamma aan producten wil ter beschikking stellen van zijn eigen gebruikers.

De registratie voor en het gebruik van e-Catalogue is volledig gratis.

Meer informatie en contact