Vlaamse lokale ontvangers (VLO) en VVSG zetten in op verdere verbetering financieel management

28/05/2013     Algemeen nieuws         2964     0

Om lokale besturen te ondersteunen om uit te groeien tot slagkrachtige organisatie, startte de VVSG in 2010 met de uitrol van een ‘Traject naar Uitmuntendheid’. De VVSG realiseert dit traject door een sectordynamiek te creëren waarbij lokale besturen elkaar versterken, inspireren en nog meer samenwerken op het vlak van kwaliteitsmanagement, organisatiebeheersing en –ontwikkeling. De generieke leidraad voor (kwaliteits)management en bijbehorend zelfevaluatiemodel brengt het werkkader in beeld; vervolgens worden deze leidraden vertaald naar de taal, het vakjargon en de (werk)praktijk van de verschillende onderliggende domeinen van een lokaal bestuur. De Vereniging van Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) is enthousiast op de kar gesprongen van het Traject naar Uitmuntendheid en heeft met een werkgroep van financieel beheerders de leidraad en bijbehorend zelfevaluatiemodel mee uitgewerkt. Dit specifiek werkboek voor financieel management wordt eerstdaags door de Vlaamse Lokale Ontvangers bedeeld aan al haar leden. De VLO en de VVSG willen hun uitstekende samenwerking de komende jaren verderzetten met als doel het financieel management en de financiële dienst in uw bestuur nog verder te professionaliseren en de financieel beheerder te versterken in zijn verschillende rollen (chief financial officer, controller, change manager, bewaker van de wettigheid en financieel bewaker). Ook V-ICT-OR ondersteunt dit traject. De officiële lancering van het Traject naar Uitmuntendheid voor financieel management zal gebeuren tijdens het VLO-ledencongres in mei 2014, zodat we het komende jaar ‘achter de schermen’ kunnen benutten om een mooi verhaal uit te werken ten voordele van alle financieel beheerders en het financieel management van lokale besturen. Meer info: ruud.bourmanne@vvsg.be en info@financieelbeheerders.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!