Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR volledig ondergedompeld in de G-scan

20/06/2013

In 2012 werd de G-scan methodiek op vraag van het AGIV ontwikkeld door de onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) van de Universiteit Gent. De doelstellingen van de G-scan methodiek is tweevoudig. De G-scan is in de eerste plaats een analyse-instrument op het niveau van de gemeente, en heeft als doel om gemeenten te kunnen doorlichten op vlak van hun GIS-werking en -organisatie. Het is geen technische doorlichting, maar de focus ligt voornamelijk op de organisatie en hoe de organisatie omgaat met een nieuwe technologie zoals het GIS. Gemeenten krijgen een beter beeld van de GIS-ontwikkeling van hun gemeente en de sterktes en zwaktes van hun GIS-werking. Ze krijgen inzicht in de rol van de eindgebruikers, het geonetwerk en de organisatiefactoren die hierop inwerken. Bij afloop ontvangt de gemeente een rapport op maat, met daarin de resultaten en specifieke aanbevelingen. Gemeenten kunnen met dit rapport verder aan de slag, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een GIS-beleids-/of actieplan.
In de tweede plaats is de G-scan gericht op benchlearning. De methodiek maakt het mogelijk om een analyse van de resultaten over alle onderzochte gemeenten heen uit te voeren en indien wenselijk een typologie uit te werken over hoe gemeenten GIS inzetten in hun organisatie. Hierbij krijgen zowel hogere bestuursniveaus als andere gemeenten een leerrijke blik achter de schermen.

De methodologie staat nu op punt en MICT en AGIV willen de opgebouwde kennis doorschuiven naar partners die de G-scan in de praktijk kunnen brengen. Ook V-ICT-OR os partner en dompelde zich de afgelopen weken onder in deze G-scan. In een eerste fase wordt de gemeente ondervraagd via een enquête bij haar medewerkers. In een volgende fase wordt via gesprekken bij de gemeente gepeild naar de organisatorische stand van zaken rond GIS. De eerste intake- en focusgesprekken vonden de laatste 2 weken plaats. Zowel Zonhoven, Boechout als Sint-Niklaas kregen Goedele Van der Spiegel op bezoek. Het wordt nu zaak om al deze vergaarde info in een rapport te gieten en zo de gemeente een stap dichter te brengen bij een goed geografisch informatiemanagement.

Meer info over de G-scan: http://www.agiv.be/gis/projecten/?artid=1931