Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Apps for Flanders op de Open Data Dag Vlaanderen 2013

24/06/2013

Op 14 juni 2013 vond de tweede editie van de Vlaamse Open Data Dag plaats. Niet alleen toonaangevende internationale sprekers trokken de aandacht, ook Apps for Flanders mocht op veel belangstelling rekenen. Apps for Flanders toont aan hoe jonge Vlaamse ontwikkelaars creatieve èn marktgerichte apps voor open data kunnen bedenken die u binnenkort niet meer kan missen op uw smartphone of tablet.

In de ICT-wereld gelden ‘open data’ als de uitdaging van de nabije toekomst. Tim Berners-Lee, de grondlegger van het World Wide Web, spreekt in dit verband van het semantische web of Web 3.0 waarbij we allerlei toepassingen en data volledig op elkaar kunnen afstemmen en integreren. Daartoe moeten de data ‘open’ zijn: ze moeten zonder enige belemmering voor iedereen beschikbaar zijn om vrij te gebruiken, te verspreiden en te koppelen aan andere data. Maar open data vereisen open standaarden: niet alleen de gegevens, ook de formaten waarin gegevens met elkaar communiceren moeten voor iedereen bruikbaar en dus identiek zijn.

De Open Knowledge Foundation (OKFN), De Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) en i-Minds-Multimedia Lab stonden in voor de organisatie van Apps for Flanders op de Open Data Dag van de Vlaamse Overheid. Apps for Flanders maakt deel uit van Apps for Europe, een prestigieus Europees programma dat werd opgericht door Neelie Kroes, als Eurocommissaris bevoegd voor de digitale agenda van Europa en een belangrijk advocate van het economische belang van open data. Apps for Europe wil overheden stimuleren om met open data aan de slag te gaan en zowel sociaal als economisch te valoriseren. Om deze doelstellingen te helpen realiseren, werden her en der in Vlaanderen wedstrijden uitgeschreven om innovatieve digitale toepassingen te ontwerpen op basis van open datasets. Uit deze wedstrijden werd de les getrokken dat er in Vlaanderen heel wat creativiteit en know-how bestaat om slimme applicaties te ontwikkelen, maar dat het vaak ontbreekt aan een gedegen bedrijfsmodel om deze apps te vermarkten. Daarom werd beslist om Apps for Flanders te organiseren in de vorm van een business lounge en werd er een team van experten ingeschakeld om de geselecteerde winnaars gedurende één intensieve dag te inspireren en te coachen bij het ontwikkelen van een gedegen bedrijfsmodel voor hun applicatie.

De business lounge verliep als volgt. Allereerst vergeleek Hans Tubbax van het Business Intelligence Center van de Thomas More Hogeschool ontwerpers van applicaties met beklimmers van de Mount Everest. Wie  ‘de top van de apps ‘ wil bereiken, heeft gedrevenheid nodig, uithoudingsvermogen en moet beseffen dat er tegenwoordig een file is op weg naar de top: er worden per dag 790 apps uitgebracht... Bovendien is de hulp van  ‘sherpa’s ‘ onontbeerlijk, experten die de app-ontwerpers kunnen helpen om de beklimming succesvol te maken door hen concurrentiële bedrijfsmodellen aan te reiken. Zo een  ‘sherpa ‘ is Peter Bertels van Flanders DC. Alvorens de deelnemers met individuele coaches aan de slag gingen om hun presentaties verder uit te schrijven, overliep hij in een gedreven brainstorm alle facetten van een geslaagd bedrijfsmodel. En tenslotte was het aan de deelnemers zelf om vanuit de opgedane kennis de jury met hun presentatie te overtuigen. Speelt de app in op behoeften van de markt en hoe wordt die markt bereikt? Hoe realistisch is het inkomstenmodel? Wat is de economische en maatschappelijke meerwaarde van de app? Hoe betrouwbaar zijn de gehanteerde open datasets? De beste antwoorden op deze vragen lieten de jury toe om drie deelnemers te nomineren.

De derde prijs ter waarde van 2000 euro ging naar het team van Enerxia, een app die tot doel heeft om mensen te doen nadenken over hun energiegebruik thuis, via een “gamification” benadering. Het laat je toe om het energieverbruik in een bepaalde stad te simuleren, die je dan op zo’n groen mogelijke manier van energie moet voorzien. Op die manier wordt de burger bewuster van het belang van energiebesparende investeringen.

De tweede prijs ter waarde van 3000 euro ging naar het team van Pinitag. Met Pinitag! kun je in alle steden ergernissen in het straatbeeldmelden binnen één minuut. De intelligente app bepaalt naar welke stadsdienst de melding gestuurd moet worden.

De eindwinnaar werd de app ‘Nostalgeo’ die hedendaagse streetviews verbindt met straatgezichten van oude postkaarten. Zo wordt het mogelijk om tijdens een reële wandeling ook virtueel door het verleden te wandelen met je smartphone of tablet. De jury verwacht dat vele Vlaamse burgers en buitenlandse toeristen deze app zullen gebruiken bij het bezoeken van een stad of streek. Ook de vertegenwoordiger van minister Bourgeois die aan de ontwikkelaar van ‘Nostalgeo’ een prijs van 5000 euro mocht uitreiken was enthousiast over deze app die het oude en het nieuwe Vlaanderen mooi met elkaar verbindt en letterlijk  ‘in the picture ‘ plaatst.