Nieuwe regeling overheidsopdrachten treedt in werking op 1 juli 2013

26/06/2013     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock     3151     0

De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten die in werking treedt op 1 juli 2013 wijzigt het regelgevend kader voor overheidsopdrachten ingrijpend. De huidige regelgeving overheidsopdrachten wordt immers volledig vervangen.

Dit betekent dat alle overheidsopdrachten, die vanaf deze datum worden bekendmaakt of waarvoor men vanaf deze datum deelnemers uitnodigt om een offerte in te dienen, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen. Opdrachten die eerder werden bekendgemaakt of waarvoor de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder werd verstuurd, blijven onderworpen aan de huidige regelgeving. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving niets.

Op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur vindt u een informatief overzicht van het nieuwe regelgevend kader. Dit overzicht beperkt zich tot de regelgeving die relevant is voor de lokale besturen.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!