Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatievoorziening decentralisaties vraagt om gezamenlijke aanpak

31/07/2013

kingDe gegevensuitwisseling tussen gemeenten en uitvoerders in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Met oog op de decentralisaties is het nodig dat gemeenten en Rijk nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Bovendien is het mogelijk om de administratieve lasten voor burgers en uitvoerders fors te verminderen.

Verder is geld te besparen door gemeentelijke ICT-aanbestedingen samen op te pakken. Dit zijn de voornaamste conclusies uit de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD), uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van de VNG. KING heeft de verkenning uitgevoerd samen met circa 50 gemeenten, de VNG en ministeries. Ook marktpartijen zijn geconsulteerd.

Keuzes

Tof Thissen, algemeen directeur KING: “Deze domeinverkenning is niet alleen belangrijk voor professionals, dienstverleners en informatiedeskundigen. Juist bestuurders en het management van de gemeenten kunnen de verkenning gebruiken om keuzes te maken en te bepalen wat het effect van hun keuzes is.”

Vervolg

De VNG, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken werken de aanbevelingen de komende periode uit tot een concreet voorstel aan de gemeenten en het Rijk.

 

In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van november 2013 wordt het voorstel aan de gemeenten voorgelegd. In afwachting van een gemeentelijk besluit, bereiden de VNG en de ministeries de uitvoering zoveel mogelijk voor. De betrokken gemeenten en KING blijven hun ondersteunende rol vervullen.

 

Meer informatie
Op de website van KING kunt u het eindadvies downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met KING via info@kinggemeenten.nl of via 070 373 8008.
Bijlagen bij het rapport kunt u downloaden op http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-gemeenten/over-king/nieuws/2013/informatievoorziening-decentralisaties-vraagt-om-gezamenlijke-aanpak